Учредяване на екологичен клуб в училище „Любен Каравелов”- с. Златна Панега

09.12.2014

Учредяването на Ученически екологичен клуб в основно училище „Любен Каравелов”- с. Златна Панега, премина под наслов „Да осиновим река Златна Панега”, на 9 декември 2014 г. Дискусията съпровождаща събитието засегна теми, свързани с важността от опазване на природната среда чиста, включително разпознаване и използване на мини-системата за сметосъбиране от бетонови кошчета, разположени по поречието на река Златна Панега. Диана Василева, главен експерт „Социална политика” в Община Ябланица, сподели опита си по проект „Зелена енергия – зелено бъдеще”, който се осъществява в партньорство с Община Вяятса, Естония. “Чистота по естонските улици не е резултат от усилия по почистване, а от екологичното съзнание на местната общност, която не допуска изхвърлянето и натрупването на отпадъци в околната си среда”, каза тя. Помагало за учители „Зелен Пакет”, включващо игри и екологични филми, бе предоставено на ръководителя на екологичния клуб, г-жа Виолета Милчева. Създадено от Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – България, помагалото бе издадено през 2011 г. с финансовото съдействие на Министерство на околната среда и водите, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и „Титан Златна Панега Цимент” АД. Децата получиха коледни подаръци, а Дървото на идеите бе позиционирано на тяхно разположение за споделяне на идеи и желания. Дейностите на Ученическия екологичен клуб ще са насочени към успешното и дълготрайно съхранение на природата, включително опазване на биологичното разнообразие по поречието на реката и повишаване на екологичната култура на населението.Създаването на екологичния клуб с участието на ученици, учители, представители на Община Ябланица и „Златна Панега Цимент” АД е част от програмата за изпълнение на Меморандум за сътрудничество и партньорство между 17 партньори (бизнес организации, местната власт, научни институти, местни сдружения, неправителствени организации), които са загрижени за важни проблеми на регионите по поречието на река Златна Панега.

« Обратно

ТИТАН по света