ТИТАН България участва в Сезон 5 на Академия Лидерите

31.05.2021

ТИТАН България участва в Сезон 5 на Академия Лидерите – инициатива на младежката организация „Хобеликс“, подкрепена от най-успешните компании в строителната индустрия в България. Академията представлява двумесечна симулация на работна среда, която позволява на 20 предварително подбрани студенти и наскоро дипломирани архитекти, инженери по структурно и градско планиране, да влязат в контакт с мениджърите на партниращите компании и така да обогатят знанията си.

ТИТАН бе представен от инж. Милен Станоев – Директор на завод „Златна Панега Цимент“.

Използвайки професионалния си опит, г-н Станоев направи презентация и проведе интерактивни упражнения за ефективна комуникация, управление на конфликти и работа в екип - роли в екипа и етапи от развитието му. Той даде примери от ежедневната работа за подобряване на ефективността на комуникацията, развитие на екипната работа и формиране на успешни екипи. По средата на сесията участниците бяха разделени на 5 отбора и всеки отбор трябваше да събере основна информация за съвместната си работа и да я представи - силни страни, области за подобрение, ценности, функции, индивидуални и групови цели, правила на екипната работа.

В края на Академията ТИТАН България получи грамота за социално-образователна отговорност към студенти и млади специалисти в строителния сектор в България. Инж. Станоев беше лично удостоен с грамота в категорията „Лидерът, който ме мотивира най-силно да остана и да се развивам в България”. Обратната връзка от участниците беше силно положителна, подчертавайки полезните практически примери, дадени от ТИТАН.

Целта на участието на ТИТАН България бе да наблюдава работата на студентите, да подпомогне професионалното им развитие и да им даде представа за компанията като работодател. Участниците бяха поканени и в завода на полудневно посещение, където им беше представена допълнителна информация от професионалисти в различни области. Тя беше свързана, както с производството, така и с добри практики при участие в интервю.

Това е третото събитие, на което ТИТАН България и „Хобеликс“ си сътрудничат успешно, след Сезон 1 през юли 2017 г. и Лятната Академия Лидерите през септември 2020 г.

« Обратно

ТИТАН по света