ТИТАН България публикува статия на тема "Здраве и безопасност"

12.11.2013

Отдел „Здраве и безопасност при работа” на ТИТАН България непрекъснато развива добри практики за безопасна работа, които се прилагат успешно в нашия циментов завод в с. Златна Панега за достигане на целта „нула злополуки”.

За популяризиране извън пределите на компанията на една от нашите най-добри практики, „Нарядна система” бе направена публикация в списание „С грижа за хората”, издавано от Фондация „Център по безопасност и здраве при работа”.

Списанието достига до специалисти по здраве и безопасност в многобройни предприятия от различни икономически дейности и ги информира и обучава как да повишават ключовите показатели по безопасност. В статията е представена същността и стъпките при прилагане на нарядната система, като е обърнато специално внимание на изключително важна част от системата – процедурата за „Изключване, маркиране, тестване” (LOTOTO). Това е поредното доказателство, че възприетата култура на безопасност в ТИТАН България може да стане пример за ангажираност за много други предприятия.

« Обратно

ТИТАН по света