ТИТАН България домакинства среща на тема „Начини на изграждане на позитивна култура по здраве и безопасност”

01.11.2013

На 01.11.2013 г. ТИТАН България беше домакин на среща на делегатите на общото събрание на Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд под мотото „Начини на изграждане на позитивна култура по здраве и безопасност”. Това създаде условия колегите мениджъри по безопасност и здраве при работа да се запознаят на място с подходите за изграждане и поддържане на позитивна култура по безопасност не само на работа, но и в живота.

Водещата презентация на тази тема беше представена от инж. Константинос Николау – директор на завода с последващ филм за добрите практики и коментар от инж. В.Василева и инж. В.Кирилова и запознаване с инициативата „Обучение по БЗР на ученици от І-ви до ІV-ти клас”. Бяха представени и презентации от инж. Стелиос Николадос, главен механик на завода за планиране на поддръжката и нарядната система за работа и от инж. Даниел Цветков, главен енергетик на завода за прилагане на процедурата за изключване, маркиране и тестване „LOTOTO”. Участниците направиха обиколка на завода и запознаване на място с представените добри практики по безопасност и здраве при работа. Проведените обсъждания, неформални разговори и видяното помогнаха на всички за по убедително разбиране на мотото на Европейската кампания 2012-2013 г., „Да работим заедно за превенция на риска” и стана кулминация на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа в България през 2013 г.

Срещата завърши с посещение на пещерата „Съева дупка” - една уникална природна забележителност на България.

« Обратно

ТИТАН по света