СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

15.12.2012

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД - БЪЛГАРИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

За трета поредна година дружество „Златна Панега Цимент” е номинирано с награда за определяне на носители на „Национални награди по здраве и безопасност при работа”. Конкурсът е организиран от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и е за насърчаване дейностите, свързани с превенция и контрол на рисковете на работното място чрез активно включване на всички заинтересовани страни.На 14.12.2012 година, „Златна Панега Цимент” АД получи първа награда в категория „Предприятие до 250 наети лица” връчена на изпълнителния директор господин Александър Чакмаков лично от министъра на труда и социалната политика, господин Тотю Младенов.

Участието в конкурса се определяше от изпълнението на основният ангажимент на ръководството на завода– да се създадат такива условия на труд, които са гаранция, че работниците произвеждащи цимента ще се върнат невредими по домовете си. Това е декларирано в обявената фирмена политика по здраве и безопасност, където основната цел е да бъдат сведени до нула трудовите злополуки и да се осигури безопасност и добро здраве за всички.През годината приоритетите по здраве и безопасност бяха:

  • Постоянен контрол на условията на труд;
  • Прилагане на най-съвременните научни и технически достижения;
  • Снижаване до минимум на професионалните рискове;
  • Непрекъснати грижи за обучението и повишаване на личният интерес и мотивация на работещите;
  • Стремеж да се помагат всички заинтересовани и трети страни, които имат нужда от съвети и опит на завода.

Към прилаганите добри практики на завода, през годината бе осъществена инициатива за обучение по здраве и безопасност на ученици от 1-ви до 4-ти клас. Отдел БЗР подготви филм “БЕЗОПАСНОСТТА В УЧИЛИЩЕ”, който бе представен пред 120 ученика в пет училища съседни на завода. Проведените срещи с учениците завършваха с викторина и раздаване на материали за безопасните начини на работа. Резултата от тази първа крачка бе, че се осъществи комуникация, която предизвика изключителен интерес в децата и учителите и в процеса на възпитание се включиха въпроси за безопасност и здраве.

Изключителен интерес предизвика състезанието за съставяне на лозунг по безопасност, в което участваха служители на завода и направиха 120 предложения. Всички предложения са изпълнени на банери и плакати и разпространени на територията на завода. Шестима от участниците са наградени със семейна почивка на море.

Годината бе година на промяната. Към 10 Декември 2012 година има 1,5 мил.часа и 1100 дни без трудови злополуки. Подобрени бяха основните показатели, които са одити по безопасност, инциденти без последствия, брой наряди и часове обучение по безопасност и здраве.

« Обратно

ТИТАН по света