100 доброволци почистиха р.Златна Панега

11.04.2014

Ежегодното пролетно почистване, организирано от „Златна Панега Цимент” АД на 11 април 2014 г. бе посветено на р. Златна Панега и подкрепено от доброволци от риболовен клуб „Стари видри” и ученици от ПГСС „Сергей Румянцев”– гр.Луковит. 1,800 тона разделно събрани отпадъци бяха насочени към RDF инсталацията в циментовия завод за предварителна обработка и последващо оползотворяване в пещите за циментов клинкер.

Директорът на завода, г-н Константинос Николау, се включи в почистването в района на извор „Глава Панега”, който е част от Натура зона 2000. Рибарите чрез специална за целта екипировка навлязоха в дълбочините на р. Златна Панега и почистиха речното дъно от затлачени стари замърсявания. Учениците взеха активно участие във всички доброволчески групи по участъци и реализираха една от идеите си закачени на „Дървото на идеите”, а именно - по-чист регион.

Кметът на с. Румянцево, г-жа Стефка Николова, пое ангажимент за извозване на нерециклируемите отпадъци към депо.

Дъждът не спря ентусиастите

Проливните дъждове започнаха ден преди определената дата за почистване и не спряха няколко дни. В деня на почистването дъждът спря за около 2 часа, през които доброволците, снабдени с дъждобрани, чували и ръкавици, събраха над 2 тона отпадъци.

Това не е първата акция за почистване на карстовия извор и р. Златна Панега – кампании през последните години са организирани както от „Златна Панега Цимент” АД, така и от рибарски клуб „Стари видри”. През 2013 г. организираната от ТИТАН България инициатива за почистване доведе до събирането на 1,200 тона горима фракция, като бяха обхванати главен път Е83, третокласен път 103, района около завода и с. Златна Панега и защитената територия „Глава Панега”. През 2012 г. пък събраните отпадъци възлизаха на около 4 тона. Тогава бяха възстановени пътеките около карстовия извор.

Мини-система за сметосъбиране

„Златна Панега Цимент” АД финансира изработката на 40 броя бетонови кошчета за отпадъци, които бяха разположени от извора на реката, по нейното поречие, до екопътеката в гео-парк „Искър-Панега”. 34 обозначителни табели напомнят на посетителите за важността на опазването на природните забележителности чисти. Мини-системата за сметосъбиране ще се обслужва от „Златна Панега Цимент” АД, което ще гарантира един по-добър облик на реката и района, с цел привличане на повече любители на природата, туристи, риболовци и гости.

„Дървото на идеите” е своеобразен форум на проект „Осиновяване на река Златна Панега”, който бе учреден съвместно от „Златна Панега Цимент” АД и 16 партньори, като част от политиката за Корпоративна социална отговорност на Група Титан. „Дървото на идеите” бе позиционирано последователно в циментовия завод, ПГСС „Сергей Румянцев” – гр. Луковит, а понастоящем е разположено в ОУ „Христо Ботев” – с. Брестница.

« Обратно

ТИТАН по света