Среща на европейските локални мрежи на Глобалния договор на ООН в Скопие

28.10.2014

Македонската мрежа на Глобалния договор на ООН отбеляза своята 10-годишнина от основаването си, като бе домакин на ежегодната среща на местните европейски мрежи на Global Compact на 28 октомври 2014 г. в Скопие. Конференцията под наслов „Социалната отговорност – необходимост за конкурентен и устойчив бизнес” предостави форум на социално отговорни бизнес организации да представят каузите, чрез които допринасят за устойчиво развитие в различни сфери от обществения живот.Инициативата събра над 150 участници, представители на европейските локални мрежи, бизнес общността от Македония и региона, представители на държавните институции и гражданското общество. Г-жа Мария Алексио, мениджър „Корпоративна социална отговорност” на Група ТИТАН, представи опита и предизвикателствата пред компанията във веригата за доставки. Официалният старт на Глобалния договор бе даден от Генералния секретар Кофи Анан на Световния икономически форум в Давос, Швейцария през януари 1999 г. Инициативата призовава компаниите да възприемат десет универсални принципа в областта на човешките права, трудовите стандарти, околната среда и борбата с корупцията и да ги приложат в своите бизнес стратегии и във всекидневната си работа.

« Обратно

ТИТАН по света