Пролетно почистване

27.04.2012

На 27.04.2012г. за поредна година „Златна Панега Цимент” АД организира доброволна акция за почистване в района на завода, както и в някои от близките населени места. Акцията обхвана и защитената територия „Глава Панега”, където, освен че бяха събрани битовите и строителните отпадъци, бяха възстановени и пътеките около извора.

В акцията по почистването се включиха 80 доброволци - служители на „Златна Панега Цимент” АД и на някои от фирмите, работещи на територията на завода.

Отпадъците се събираха разделно на горими (хартия, пластмасови опаковки, текстил) и негорими (стъкло, строителни отпадъци, метали). Горимите отпадъци бяха транспортирани до шредиращата инсталация на завода, след което бяха оползотворени като алтернативно гориво при производството на клинкер.

В резултат от инициативата бяха събрани 4 тона горими отпадъци, които спестиха 2 тона въглероден двуокис и 2 тона невъзобновими природни горива.

« Обратно

ТИТАН по света