Проект „Промяната започва от нас“

25.04.2016

През април 2016 година завърши успешно работата по проекта „Промяната започва от нас“, изготвен и реализиран от Фондация „Помощ за благотворителност в България“ в партньорство с Фондация „С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи“ с активната подкрепа на „Златна Панега Цимент“ АД. Основната цел на проекта е подпомагане на активното гражданство и насърчаване на доброволчеството и колективните дейности на младите хора в обществена полза.

За изпълнението на тази цел бяха избрани младежи с лидерски качества от селата Орешене, Златна Панега и Брестница, община Ябланица. Те бяха включени в три инициативни групи (по една за всяко от трите села), всяка от които трябваше да дискутира, избере, разработи и изпълни своя проектна идея, която да е видима за общността и полезна за максимален брой хора. Работата на групите беше подпомогната от експерти в областта на младежкото развитие чрез множество обучения, целящи да изградят и развият уменията им за работа в екип, за разработване и провеждане на инициативи в полза на общността, ефективно набиране на доброволци за обществена кауза, както и знания за обществените организации и значимостта им.

Проектните идеи, върху които се трудиха участниците по време на проекта, са: изграждане на фитнес площадка на открито в с. Орешене, подновяване на детската площадка в с. Златна Панега, почистване, облагородяване и заграждане на парка в с. Брестница.

За фитнес площадката в с. Орешене младежите от инициативните групи и включилите се доброволци избраха място, прегледаха оферти и закупиха подходящи фитнес уреди, бяха отстранени старите съоръжения от площадката, която беше залята с бетон и застелена с допълнително пръст, дарение от „Златна Панега Цимент“ АД.

В с. Златна Панега бяха закупени нови съоръжения за подновяване на детската площадка, а за старите младежите организираха пребоядисване с помощта на местни доброволци.

Паркът в с. Брестница беше напълно почистен и облагороден. Бяха закупени и инсталирани оградни елементи за заграждането му.

Тези проекти срещнаха одобрението и подкрепата както на инициативните неформални групи в трите села, така и на кметовете им.

Новата фитнес площадка в с. Орешене
Подновената детска площадка в с. Златна Панега
Работа по облагородяване и заграждане на парка в с. Брестница

« Обратно

ТИТАН по света