Преместване на защитен вид Есенен Спиралник (Spiranthes spyralis)

30.11.2011

Във връзка със стратегията на групата Титан за Корпоративната социална отговорност и следвайки фирмената политика и План за опазване и увеличаване на биоразнообразието в района, ръководството на "Златна Панега Цимент" АД предприе следните действия за опазване на вид от местната флора (вид орхидея), имащ статус на защитен с опасност от унищожаване на местообитанията му – Есенен Спиралник (Spiranthes spyralis).

Беше взето решение индивидите Есенен Спиралник, които са разположени на места в сега съществуващата кариера „Златна Панега”, които в бъдеще ще бъдат експлоатирани, да бъдат преместени на места с подходящи за целта условия, където не се планират бъдещи дейности.

В тази връзка служителите на "Златна Панега Цимент" АД бяха поканени да участват в преместването на орхидеята, което се състоя на 30 ноември 2011г. В преместването се включиха около 20 човека от персонала на компанията.

Доброволците бяха разделени в две групи, всяка от които обходи по два маршрута, по които бяха регистрирани индивиди от този вид. Всеки човек имаше инструмент, с който да изважда орхидеите, без да уврежда кореновата им система, след това ги поставяше в плик, а в последствие бяха засадени на избраните за целта места.

Преместването на Есенния Спиралник беше ръководено от специалист по орхидеи от Българска Академия на Науките и наблюдавано от експерт от Регионалната Инспекция по Околна Среда и Води – Плевен.

« Обратно

ТИТАН по света