Отлично представяне на юноши в практика по „Растениевъдство”

09.10.2014

Ученическа практика по „Растениевъдство” се проведе в разсадника на циментов завод Титан - Златна Панега Цимент на 9 октомври 2014 г.

Денят започна с обучение по здравословни и безопасни условия на труд, проведено от Веселина Кирилова, началник отдел „Здраве и безопасност при работа”. Обучението е задължително за всеки посетител на завода, както и използването на лични предпазни средства.

Иванина Чулкова, специалист „Опазване на околната среда”, представи местните дървесни видове - летен дъб, цер и обикновен ясен, които бяха засадени през 2011 г. съвместно с ученици от с.Брестница. Отглежданите фиданки на площ от 400 кв.м. са предназначени за извършване на биологична рекултивация на кариера „Златна Панега”.

Високите бурени бяха оплевени, а фиданките окопани. В следобедните часове се състоя беседа с проф. Димитров от Националния природонаучен музей в София, по време на която учениците бяха запознати с местните типове природни хабитати, ендемичния вид Ковачев зановец(Chamaecytis kovachevi), защитения вид дива орхидея Есенен спиралник(Spiranthesspiralis)и други интересни растения. Важността на опазване на природата чиста и съхраняване на биоразнообразието на България бяха всред дискутираните теми, повдигнати от учениците и техните преподаватели.

В ученическата практика взеха участие 15 юноши от 12 клас в специалност „Фермер”, които бяха ръководени от инж. Павлина Цветкова, помощник директор в ПГСС „Сергей Румянцев” – гр. Луковит.

« Обратно

ТИТАН по света