Отбелязване на 28-ми април - Световен ден за безопасност и здраве при работа за 2015 г.

28.04.2015

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД стана домакин на среща-дискусия по повод отбелязване на Световния ден за безопасност и здраве при работа за 2015 година, организирано от Фондация „Център за БЗР”. Домакинството беше определено от призовото първо място на завода в конкурса за добри практики „Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа” за 2015 г.

На събитието присъстваха специалисти по здраве и безопасност при работа и представители на предприятия от цялата страна, които членуват в дванадесетте Клуба на специалиста към Фондация „Център за БЗР”.

Първата част на програмата включваше презентация от инж. Милен Станоев, директор на завод в „Златна Панега цимент” АД, който представи накратко историята на завода, добрите практики по здраве и безопасност, както и основните постижения и перспективите за развитие на завода. На гостите беше показана ангажираността на ръководството и начините за постигане на основната цел „нула злополуки” в приетата политика по здраве и безопасност, както и за изграждане и поддържане на максимално здравословна и безопасна работна среда. Инж. Станоев и неговите колеги, ръководители на отделите по електро и механоподдръжка и БЗР демонстрираха в презентацията резултатите от внедрените добри практики: нарядна система, програма „Заключване, маркиране, тестване / LOTOTO”, докладване на инциденти, проект „Стъпка на промяната” на DuPont, процедура за работа с външни фирми, система за обучение по здраве и безопасност, която включва ежеседмично, ежемесечно и специализирано годишно обучение на всички работници и служители с голямо разнообразие от лектори и теми, свързани с опазване на здравето на работещите, въздействието на факторите на работната среда и мерките, които са предприети за подобряването й. На гостите бяха раздадени информационни материали, разработени в завода, които се използват при провеждане на инструктажи и обучение по здраве и безопасност.

Във втората част от посещението на гостите в завода инж. Виолета Василева, мениджър по ЗБР на заводите ТИТАН в България, и инж.Веселина Кирилова, началник отдел ЗБР, показаха на практика резултатите от внедряването на добрите практики по здраве и безопасност. Беше извършена обиколка на цеховете по цялата технологична линия за производство на цимент, показано бе и обновяването на производството при което се премахват старите машини и съоръжения и се изграждат нови автоматизирани ефективни системи. Заводът се разделя със старите, шумни, трудоемки циментови мелници и работи с мелници от по-високо ниво, при които се избягват основните рискове. Промени в посока създаване на безопасни условия на труд са настъпили и при транспортирането на суровини и материали, както и при експедиране на новата продукция.

Денят беше отбелязан от всички работници, служители, външни фирми и посетители на завода с носене на стикер, отбелязващ 28-ми април като световен ден за безопасност и здраве при работа с послание за ангажимент за безопасна работа и опазване на собственото здраве и на колегите.

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД не спира търсенето на все по-нови и разнообразни практики по здраве и безопасност и работи с разбирането, че това е добро за всички, и затова е готова винаги да сподели своя опит.

« Обратно

ТИТАН по света