Награда за участие в Европейска година на активния живот на възрастните хора

04.12.2012

За участие в Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията - 2012 в Република България

„Златна Панега Цимент” АД се включи с добрите си практики в Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията – 2012. Политиката на ръководството на завода е обвързана със създаване и поддържане на подходящи условия на труд на по-възрастните работници. Провеждат се мерки за изграждане на добри работни места, които да отговарят на изискванията за безопасен и комфортен труд. По данни към края на м. октомври 2012 год над 10% от персонала на завода са на възраст над 55 години. При производството се разчита на опита на тези работници, на тяхната точност в работата и правилните решения, които вземат. За работещите се провежда обучение, в което се включват здравни теми за предпазване опорно-двигателната система, сърдечно съдовата система, зрението, слуха и справяне с терморегулацията. Разработена е корпоративна процедура за оценка на риска, в която като елемент при оценката на риска се оценяват работни места, които са заети от застаряващи работници. На работещите с видеодисплей са организирани ергономични работни места. Резултатът е, че няма допуснати инциденти, свързани с характера на работа на по-възрастните работници.

„Златна Панега Цимент” АД беше номинирана с Грамота и Статуетка за създаване и поддържане на подходящи здравословни условия на труд за по-възрастните работници и за адаптиране на работните места към потребностите на по-възрастните работници с оглед удължаване на техния трудов живот в добро здраве.

На заключителната национална конференция, проведена на 4 декември 2012 година, министърът на труда, господин Тотю Младенов връчи грамотата и статуетката на инж. Веселина Кирилова, представител на дружеството.

« Обратно

ТИТАН по света