Конкурс за пано "Осинови река"

15.04.2016
Покана за участие

КОНКУРС ЗА ПАНО „ОСИНОВИ РЕКА“

Тема
„Осинови река“

Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески биомониторинг на река Златна Панега - Осинови река

Възраст на участниците
От 8 до 18 год. включително

Размер на паната
Формат А4 и А3

Материали
Естествени материали, които могат да се намерят в природата: семена, листа, клонки и др. Няма ограничения за използваната техника. Паната трябва да са изпратени в оригинал.

Начална и крайна дата
Творбите се приемат на посочения по-долу адрес от 15 април 2016 г. до 6 юни 2016 г.

Лични данни на участниците
Личните данни на децата нанесете на гърба на всяко пано в долния ляв ъгъл с печатни букви или на залепен лист, отпечатан със следните данни:

Име и фамилия, Възраст, Училище, Клас, Име (заглавие) на паното

Брой пана
Всяко дете може да изпрати до две пана

Избор на победител
Жури от представители на организациите,партньори по проекта ще присъди наградите.

Оповестяване на печелившите
Датата на церемонията по награждаване на печелившите ще бъде обявена на страницата на партньорите до 8 юни 2016 г.

Награди

Голямата награда – Фотокамера
Втора награда – Посещение в Регионален историческо музей – гр. Плевен
Трета награда – Бинокъл

Поощрителни награди – Бележници и чаши

Моля, изпращайте творбите на адрес:
Ул. Шипка №2, с. Златна Панега, област Ловешка

За повече информация:
E mail: ivanina.chulkova@titan.bg
Тел: 0898636932
Лице за контакт: Иванина Чулкова

Конкурсът е обявен в рамките на проект "Осинови река", финансиран по програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми на ФМ на ЕИП 2009 - 2014 г. Повече информация за донора и за ПО на програмата - МОСВ можете да намерите тук http://eeagrants.org

« Обратно

ТИТАН по света