Инициатива за почистване на крайпътните отбивки около Златна Панега

17.06.2011

На 17.06.2011 работници и служители от Златна Панега цимент АД, хора от временната заетост на община Ябланица и доброволци - от общинския център и от селата Златна Панега и Брестница почистиха осем крайпътни отбивки и ги направиха привлекателни за кратък отдих на пътуващите.

« Обратно

ТИТАН по света