Доброволци на ТИТАН България станаха „Лицата на изменението на климата”

26.04.2013

На 26.04.2013 г. ТИТАН България организира доброволна инициатива за почистване, като бяха обхванати главен път Е83, третокласен път 103, района около завода ни в с. Златна Панега и защитената територия „Глава Панега”.

В акцията по почистването участваха 82 доброволци - служители на ТИТАН България и на фирми, работещи на територията на завода. Отпадъците се събираха разделно на горими (хартия, пластмасови опаковки, текстил) и негорими (стъкло, строителни отпадъци, метали). При почистването се събраха 1200 тона горима фракция, която се транспортира до шредиращата инсталация на завода за надробяване. Полученото алтернативно гориво от отпадъците ще се оползотвори в пещите за производство на клинкер. Инициативата и начинът на оползотворяване на събраните отпадъци ще допринесат за спестяване на невъзобновяемите конвенционални горива и за една по-чиста околна среда.

Доброволците станаха част от глобалната мозайка „Лицата на изменението на климата” като снимки от акцията по почистването бяха качени на сайта на Деня на Земята http://www.earthday.org/2013/, нареждайки се сред снимки на активисти от Пекин, Кайро, Мелбърн, Йоханесбург, Лондон, Ню Йорк, Индонезия, Перу, Ирак и Кувейт.

Международният Ден на Земята през 2013 г. бе посветен на „Лицата на изменението на климата”, призовавайки всеки един човек, обществото, правителствата и бизнес организациите да опазват планетата, нашият дом, да намалят негативното влияние на климатичните промени върху хората, животните и околната среда в световен мащаб, и да фокусират вниманието си върху устойчивото развитие и инвестирането в зелени технологии.

Всеки, който допринася за намаляване на проблема е лице на климатичните промени: предприемач, който вижда възможност за изграждане на нова зелена икономика, активисти, които организират кампании за повишаване обществената осъзнатост, инженерите, които създават чистата технология на бъдещето, държавните служители, които създават закони за климатичните промени и смекчаващи мерки, и обикновените хора, които се ангажират да живеят устойчиво.

« Обратно

ТИТАН по света