Новини по Проект “Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески био-мониторинг на река Златна Панега - Осинови река”

30.09.2016

Новини по Проект “Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески био-мониторинг на река Златна Панега - Осинови река”

Вторият етап от финалното събитие включваше посещение на ПГСС „Сергей Румянцев” гр. Луковит, където в актовата зала на гимназията се събраха близо 60 участници – представители на трите екологични клуба, РЕЦ- България, „Златна Панега цимент” АД, Регионален исторически музей (РИМ) – гр. Плевен, Офис за околна среда и обществено здраве, гр. Кйос, Исландия.

Срещата започна с ролева игра с казус, която накара децата да се замислят за това какво би било ако се построи ВЕЦ близо до реката. Децата бяха разделени на няколко групи – на еколозите, на местни жители, на учените и на бизнесмените. Всяка от групите представи становището си и защити тезата си.

След своеобразната игра с природозащитниците, срещата продължи с презентация на госта от Исландия, г-н Торстен Нарфасон , ръководител на Офис за околна среда и обществено здраве, гр. Кйос, Исландия, партньор по проекта. Г-н Нарфасон представи презентация за опита на страната му в областта на доброволческия мониторинг и дейности по опазване на околната среда, последва дискусия и различни въпроси.

Минути след това се проведе и конкурсът за пано "Осинови река". Всички деца се бяха постарали и изборът на журито беше труден, за това и те прецениха, че ще дадат поощряващи награди на всички участници в конкурса. На първо място бе наградено паното на Иво Ивайлов от ОУ "Любен Каравелов" с. Златна Панега. Той получи като награда цифров фотоапарат, второ място взе група "Природа" от ОУ "Любен Каравелов", с. Златна Панега, за което получи бинокъл, а трето място взе група "Видрите" отново от село Румянцево. Те получиха определител за птици и екскурзия до РИМ- гр. Плевен. Всички участниците в конкурса получиха тефтери, химикали и карти за игра.

Срещата завърши като учениците получиха грамоти за участие в мониторинг на води и биоразнообразие, а учителите им - сертификат за обучение. В рамките на проекта бяха закупени и раздадени и куфарчета с оборудване за провеждането на наблюдение на качеството и състоянието на водата на р. Златна Панега.

« Обратно

ТИТАН по света