Безопасни и здравословни условия на труд при работа с алтернативни горива

04.11.2015

Обучението по Безопасни и здравословни условия на труд при работа с алтернативни горива се проведе на 3 и 4 ноември 2015 г. в гр. Атина. Домакини на събитието бяха циментовият завод на ТИТАН в Камари и специализираната в управление на опасни отпадъци фирма „Polyeco” S.A.

В обучението взеха участие специалисти от 8 завода на Група ТИТАН в Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие. По време на сесиите се обмени опит и добри практики за безопасна работа с отпадъци и производство на алтернативни горива. Гръцката фирма „Polyecо” S.A. представи стъпките при работа с опасни отпадъци.

„Опитът в България при работа с алтернативни горива, в т.ч. осигуряване на безопасни условия на труд в тази дейност, има ключово значение за Група ТИТАН. Заводът ни и целият екип са основен източник на ноу-хау, както и център за обучение за другите страни от Групата, на които предстои да започнат работа с отпадъци”, каза Теодора Пенева, Изпълнителен директор на „ГАЕА – Зелена Алтернативна Енергия” ЕАД.

« Обратно

ТИТАН по света