Заповядайте в новият портал за клиенти

Пазарувате лесно и удобно и следете вашите доставки през цялото време. Иновативна и съвременна система за проследяване на пратките чрез GPS.

Вижте още

Златна Панега Цимент

„Златна Панега Цимент” АД е част от Групата ТИТАН от 2004 г. Направените до момента инвестиции в модернизации и иновативни технологии са над 113 млн. евро. Компанията е един от основните производители на качествен цимент в България.

Вижте още

Циментов завод “Златна Панега“ предлага насипен цимент, пакетиран цимент, бетонови смеси, транспорт на цимент и транспорт на бетон до всяка точка в страната.

CEM I 52.5 R - ПОРТЛАНДЦИМЕНТ С ВИСОКА РАННА ЯКОСТ

Основните компоненти на този цимент съгласно Стандарт БДС EN 197-1 са: портландциментов клинкер от 95 до 100% и допълнителни компоненти от 0 до 5%. За регулиране на времето на свързване се добавя калциев сулфат.

Област на приложение:

 • строителство на мостове, тунели и др.
 • железобетонни конструкции в сгради и предварително напрегнати конструкции
 • монолитни конструкции в гражданското и промишленото строителство
 • производство на сухи строителни смеси
 • газобетон
 • самоуплътняващ се бетон
 • изключително подходящ при бетониране в зимни условия
 • при производството на бетони с изисквания за по-високи ранни якости
 • торкрети и пръскани бетони
 • бетонни смеси, произвеждани в бетонови центрове по БДС EN 206 и БДС EN 206/NA
 • разтвори за подови замазки, произвеждани по БДС EN 13813
 • циментови стабилизации, произвеждани по БДС EN 14227-1

CEM I 52.5 N - ПОРТЛАНДЦИМЕНТ С ОБИКНОВЕНА РАННА ЯКОСТ

Основните компоненти на този цимент съгласно Стандарт БДС EN 197-1 са: портландциментов клинкер от 95 до 100 % и допълнителни компоненти от 0 до 5 %. За регулиране на времето на свързване се добавя калциев сулфат.

Област на приложение:

 • направата на високоякостни бетони
 • бетонови изделия и елементи, които са изложени на периодично замразяване/размразяване
 • предварително напрегнати бетони
 • стоманобетонни елементи с или без термична обработка
 • готови бетонови смеси, приготвени в бетонови центрове по БДС EN-206-1
 • торкрети и пръскани бетони
 • бетонни смеси, произвеждани в бетонови центрове по БДС EN 206 и БДС EN 206/NA
 • разтвори за подови замазки, произвеждани по БДС EN 13813
 • циментови стабилизации, произвеждани по БДС EN 14227-1

CEM I 52,5 N-SR 5 - СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ПОРТЛАНДЦИМЕНТ С ОБИКНОВЕНА РАННА ЯКОСТ

Основните компоненти на този цимент съгласно Стандарт БДС EN 197-1 са: портландциментов клинкер от 95 до 100 % и допълнителни компоненти от 0 до 5%. За регулиране на времето на свързване се добавя калциев сулфат.

Предназначен е за работа в агресивни сулфатсъдържащи води.

Области на приложение:

 • за бетонни и стоманобетонни конструкции на хидротехнически съоръжения работещи под въздействието на сулфатна агресия, при системно многократно замразяване и размразяване или овлажняване и изсъхване, сяросъдържащи газове и морска вода
 • за бетони предназначени за напорни и безнапорни съоръжения при различна степен на филтрация на почвата и сулфатна агресия
 • направата на високоякостни бетони
 • бетонови изделия и елементи, които са изложени на периодично замразяване/размразяване
 • предварително напрегнати бетони
 • стоманобетонни елементи с или без термична обработка
 • готови бетонови смеси, приготвени в бетонови центрове по БДС EN-206-1.
 • торкрети и пръскани бетони
 • бетонни смеси, произвеждани в бетонови центрове по БДС EN 206 и БДС EN 206/NA
 • разтвори за подови замазки, произвеждани по БДС EN 13813
 • циментови стабилизации, произвеждани по БДС EN 14227-1

CEM I 42.5 R-SR5 - СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ПОРТЛАНДЦИМЕНТ С ВИСОКА РАННА ЯКОСТ

Основните компоненти на този цимент съгласно Стандарт БДС EN 197-1 са: портландциментов клинкер от 95 до 100 % и допълнителни компоненти от 0 до 5%. За регулиране на времето на свързване се добавя калциев сулфат.

Предназначен е за работа в агресивни сулфатсъдържащи води.

Предлага се и като опакован в 25 кг торби.

Области на приложение:

 • за бетонни и стоманобетонни конструкции на хидротехнически съоръжения работещи под въздействието на сулфатна агресия, при системно многократно замразяване и размразяване или овлажняване и изсъхване, сяросъдържащи газове и морска вода
 • за бетони предназначени за напорни и безнапорни съоръжения при различна степен на филтрация на почвата и сулфатна агресия
 • готови бетонови смеси, приготвени в бетонови центрове по БДС EN-206-1
 • торкрети и пръскани бетони
 • бетонни смеси, произвеждани в бетонови центрове по БДС EN 206 и БДС EN 206/NA
 • разтвори за подови замазки, произвеждани по БДС EN 13813
 • циментови стабилизации, произвеждани по БДС EN 14227-1

CEM II/A-LL 42.5 R - ВАРОВИКОВ ПОРТЛАНДЦИМЕНТ С ВИСОКА РАННА ЯКОСТ

Отговаря изцяло на изискванията на стандарт БДС EN 197-1.

Основните компоненти на този цимент съгласно Стандарт БДС EN 197-1 са: портландциментов клинкер от 80 до 94 %, варовик от 6 до 20 % и допълнителни компоненти от 0 до 5%. За регулиране на времето на свързване се добавя калциев сулфат (гипс).

Предлага се и като опакован в 25 и 50 кг торби.

Област на приложение:

 • армиран и неармиран бетон
 • съоръжения в промишленото строителство
 • производство на малоразмерни бетонови изделия и елементи
 • производство на бетонови изделия и елементи, които са изложени на периодично замразяване/размразяване
 • готови бетонови смеси, приготвени в бетонови центрове по БДС EN-206-1
 • не се препоръчва за направата на бетони и разтвори изложени на агресивно химически влияние
 • торкрети и пръскани бетони
 • бетонни смеси, произвеждани в бетонови центрове по БДС EN 206 и БДС EN 206/NA
 • разтвори за подови замазки, произвеждани по БДС EN 13813
 • циментови стабилизации, произвеждани по БДС EN 14227-1

CEM II/B-L 32.5 R - ВАРОВИКОВ ПОРТЛАНДЦИМЕНТ С ВИСОКА РАННА ЯКОСТ

Основните компоненти на този цимент съгласно Стандарт БДС EN 197-1 са: портландциментов клинкер от 65 до 79 %, варовик от 21 до 35 % и допълнителни компоненти от 0 до 5 %. За регулиране на времето на свързване се добавя калциев сулфат (гипс).

Предлага се и като опакован в 25 кг торби.

Област на приложение:

 • в сградостроителството - за настилки, зидария, мазачески работи и други;
 • готови бетонови смеси, приготвени в бетонови центрове по БДС EN-206-1;
 • не се препоръчва за направата на бетони и разтвори, изложени на агресивно химическо влияние;
 • бетонни смеси, произвеждани в бетонови центрове по БДС EN 206 и БДС EN 206/NA;
 • разтвори за подови замазки, произвеждани по БДС EN 13813;
 • циментови стабилизации, произвеждани по БДС EN 14227-1.

CEM IV/A (V) 42.5 N - ПУЦОЛАНОВ ЦИМЕНТ С ОБИКНОВЕНА РАННА ЯКОСТ

Основните компоненти на този цимент съгласно Стандарт БДС EN 197-1 са: портландциментов клинкер от 65 до 89%, пуцоланови добавки и летяща пепел от 11 до 35 %, и допълнителни компоненти от 0 до 5 %.
За регулиране на времето на свързване се добавя калциев сулфат (гипс).

Отличава се с по-голяма водопотребност, по-голямо съсъхване, по-бавно нарастване на ранната якост, голяма водоустойчивост и водонепропускливост.

Предлага се и като опакован в 25 и 50 кг торби.

Област на приложение:

 • бетонни и стоманобетонни елементи, намиращи се под вода или при голяма влажност;
 • готови бетонови смеси, приготвени в бетонови центрове по БДС EN-206-1
 • бетонни смеси, произвеждани в бетонови центрове по БДС EN 206 и БДС EN 206/NA
 • разтвори за подови замазки, произвеждани по БДС EN 13813
 • циментови стабилизации, произвеждани по БДС EN 14227-1
ТИТАН по света