Интегриран годишен доклад за 2019 година

Интегриран годишен доклад 2019 се стреми да представи на заинтересованите страни по най-добрия начин стратегията за устойчиво развитие, приоритетите и резултатите на компанията през 2019 г., предоставяйки висока степен на прозрачност чрез верификация от трета страна.

Вижте още

ЦИМЕНТ И БЕТОН

От основаването си до днес „ТИТАН Цимент“ АД се е утвърдил в циментовия сектор като производител на висококачествени строителни материали, съчетавайки технически и бизнес умения с внимание и акцент върху опазването и възстановяването на околната среда

Вижте още

Следвайки принципите за прозрачност, открита комуникация и отчетност на Групата, в подсекция „Финансови отчети“ акцентираме върху финансовите показатели, които описват развитието на ТИТАН България през годините.

Интегриран годишен доклад за 2019 година

Интегриран годишен доклад 2019 - верифициран интегриран доклад на ТИТАН България. Този доклад се стреми да представи на заинтересованите страни по най-добрия начин стратегията за устойчиво развитие, приоритетите и резултатите на компанията през 2019 г., предоставяйки висока степен на прозрачност чрез верификация от трета страна.

В доклада се ползват структурни характеристики от насоките на Международния съвет за интегрирано докладване (IIRC) така, че да е разбираем за заинтересованите ни страни по начин, който дава цялостен поглед върху нашата работа и резултати през 2019 г. Докладът обхваща периода от 1 януари до 31 декември 2019 г.

Нефинансовите данни в Интегриран доклад 2019 са независимо верифицирани за съответствието им с критериите и принципите на Глобалния договор на ООН (UN Global Compact Communication on Progress). Одитът изразява ограничено уверение, че публикуваните данни и показатели за представянето ни в сферата на Здраве и безопасност и Опазване на околната среда са установени в съответствие с приложимите секторни насоки и протоколи на Инициативата за устойчиво развитие на циментовата индустрия (CSI), функционираща в рамките на Световния бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD).

Интегриран годишен доклад за 2019 година

АРХИВ:

Интегриран годишен доклад за 2018 година

Интегриран годишен доклад за 2017 година

Интегриран годишен доклад за 2016 година

ТИТАН по света