"Златна Панега Цимент" АД участва в Годишната среща на ENSHPO

18.10.2015

По покана на Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд инж. Веселина Кирилова – началник отдел ЗБР на „Златна Панега Цимент“ АД участва в работата на Годишната среща на членовете на „Европейската мрежа на професионалните организации по Безопасност и здраве при работа“ (ENSHPO) на 17 и 18 октомври 2015 г. в гр. София. Тя представи пред участниците в срещата съдържателна, интересна и емоционална презентация относно внедрените добри практики по БЗР в „ТИТАН – Златна Панега Цимент“ АД. Работата по проекта „Стъпка на промяната“ с Дю Понт и прилагане на процедурата за „Изключване, маркиране, тестване – LOTOTO” впечатлиха чуждестранните участници в конференцията.

Общото заключение на чуждестранните и български участници в срещата е, че тя премина много ползотворно и успешно. Бяха представени подробно проектите на ENSHPO в областта на здравословните и безопасни условия на труд, инициативите на Международната организация на труда в същата област, както и взаимодействието с партньорски организации в Европа и в света за реализиране на съответни проекти.

Благодарение на спонсорството за техническото обслужване, осигурено от „Златна Панега Цимент” АД, организацията на Годишната среща на членовете на ENSHPO в София беше на необходимото равнище.

За участие в срещата „Златна Панега Цимент“ АД чрез НСЗБУТ получи благодарност и от г-н Брус Филипс, председател на „Европейската мрежа на професионалните организации по Безопасност и здраве при работа“.

« Обратно

ТИТАН по света