„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД носител на награда „Прометея”

27.04.2015

По предложение на Федерацията на независимите строителни синдикати - КНСБ, съвместно с КТ ”Подкрепа”, МТСП, ИА „ГИТ” и НОИ определиха „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД за носител на наградата „Прометея” на КНСБ за хуманизация на работната среда и опазване здравето на хората за 2015 г.

Наградата е учредена през 2008 година по идея на проф. д-р Желязко Христов и оттогава малката изразителна пластика, изработена от скулптора Красимир Трендафилов, се връчва на български фирми, които носят „факлата" на хуманизацията на условията на труд - утвърждават добрата практика и издигат името на български фирми в голямото европейско семейство.

„Златна Панега Цимент” АД непрекъснато се доказва като предприятие от „ТИТАН ГРУП”, което внедрява добрите практики за безопасност и здраве при работа с поставена цел „нула злополуки”.

Ръководството на Дружеството доказа, че подчинявайки производството на политиката за създаване култура на превенция по здраве и безопасност, осигурява добри производствени резултати и благоденствие на работещите. В продължение повече от 10 години „Златна Панега Цимент” АД изгражда нови производствени съоръжения и въвежда нови технологии, изпълнявайки инвестиционни си намерения за подобряване условията на труд,

Благодарим на всички Вас за активното участие за получаване на заслужената награда „Прометея” и да си пожелаем да не губим темпото за безопасна и успешна работа.

Наградата беше връчена на изпълнителния директор г-н Александър Чакмаков, на 27 април 2015 г. в присъствие на национални институции в зала на КНСБ.

« Обратно

ТИТАН по света