ТИТАН Златан Панега участва в националната научна конференция на Регионален исторически музей – Плевен

28.11.2022

На 3-ти и 4-ти ноември в Регионален исторически музей – Плевен се проведе научната конференция „Музеят - пресечна точка на експонати и иновации по пътя към екологичните предизвикателства пред природата‘‘. Повод за провеждането й беше навършването на 55 години на отдел „Природа‘‘ при РИМ Плевен.

Основните цели бяха да се обсъдят добри практики и мнения, да се споделят идеи и опит, да се разгледат различни проблеми в сферата на природозащитата и развитието и популяризирането на музеите и природното наследство като социално-културни центрове и туристически дестинации.

Двама представители на Титан Златна Панега Цимент разказаха за сътрудничеството между музеите и бизнеса при подпомагане на екологичното образование в училищата от региона. Екатерина Шилегарска, Мениджър "Устойчиво развитие и опазване на околната среда" и Албена Попхристова, еколог в отдел „Опазване на околната среда" в компанията представиха проекта за биомониторинг на р. Златна Панега „Осинови реката“ и други съвместни проекти с научни институции.

„ТИТАН Златна Панега Цимент“ е дългосрочно ангажирана с подкрепата на младите хора в района и им предлага редица възможности за развитие, придобиване на практически опит и надграждане на теоретичните знания и умения. Щастливи сме, че чрез проекта „Осинови река“ и чрез останалите инициативи с научни институции имаме принос в предаването на екологични знания и умения. Основната ни цел е да повишим осведомеността относно екологичното състояние на реките и опазване на водите от замърсяване, защита и възстановяване на редки растителни и животински видове, оползотворяване на отпадъци, както и включване на ученици от региона в доброволен мониторинг и природозащитни дейности. Образователната програма, разработена по време на проекта „Осинови река“ и другите обучителни материали могат лесно да бъдат прилагани във всеки друг район - езеро, река, гора.“, сподели Екатерина Шилегарска.

« Обратно

ТИТАН по света