ТИТАН България участва в стратегическа среща за българското образование

22.02.2017

На 22 февруари 2017 година ТИТАН България взе участие в Годишна стратегическа среща на мрежата Образование България 2030. След активни дискусии и работа по групи участващите над 40 организации, обединени от каузата за достъпно и качествено българско образование, избраха ключовата цел, към която ще бъдат насочени общите им усилия в следващите няколко години, а именно – превръщане на образованието в национален приоритет. За постигане на амбициозната цел бяха очертани и основни действия като: предефиниране на образованието в контекста на 21 век, медийно отразяване, застъпничество пред институциите, активно взаимодействие между родители, бизнес и неправителствен сектор, както и други, които ще бъдат допълнително разработени на последващи срещи.

Образование България 2030 е обединение на активни личности и организации от различни сектори (бизнес, неправителствен, публичен), които чрез своята дейност се борят за постигане до 2030 г. на качествена промяна в образованието, която да осигури на младите хора в България равен достъп до възможности за развитие и обучение в крак с 21 век, намалявайки по този начин драстично младежката безработица и неактивност. Официален старт на инициативата е даден на 16 април 2015 година от заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, евродепутата Ева Паунова, вицепремиерите Ивайло Калфин и Томислав Дончев и кмета на София Йорданка Фандъкова.

ТИТАН България застава напълно зад идеите и стратегическите цели, заложени на срещата на Образование България 2030. Те са изцяло в съзвучие с целите на Европейски младежки пакт, към който Група ТИТАН се присъедини през 2015 година заедно с 50 други водещи европейски компании, за да даде своя принос за преодоляване несъответствието между уменията на младите хора и нуждите на бизнеса и за подобряване на възможностите за развитие на знанията, мобилността, заетостта и социалното включване на младите европейски граждани.

Чрез по-нататъшното си участие в работата на Образование България 2030 ТИТАН България ще направи нова крачка в изпълнение на поетия към Европейски младежки пакт ангажимент като спомогне за постигане на целите и популяризирането му в България.

« Обратно

ТИТАН по света