ТИТАН България подпомага издаване на списание „Шах в училище“

02.09.2013

Вече седма година фирма “Чес гейм” ЕООД издава специализираното детско списание “Шах в училище”. В много училища на България шахматът е свободно избираем предмет, а списанието е допълнително учебно помагало. “Шах в училище” е насочено към подрастващите, а играта на шах им дава възможност да изяват своите интелектуални заложби и да развият личностните си качества.

В рамките на своята политика за Корпоративна социална отговорност ТИТАН България вече няколко години подпомага издаването на списание „Шах в училище“, с което подкрепя разпространението на шахмата сред младежта в България.

Натиснете тук за актуалното издание на списание „Шах в училище“ и спонсорството на ТИТАН България.

« Обратно

ТИТАН по света