ТИТАН България e "Компания, даваща крила на българското образование“

10.06.2018

„Златна Панега Цимент“ АД (ТИТАН България) беше отличена като „Компания, даваща крила на българското образование“. Конкурсът за бизнес организации, имащи съществен принос за българското образование, се проведе през май в рамките на кампанията „Дни на приобщаването 2018: Дайте им крила“ по инициатива на Център за приобщаващо образование. Основна цел на конкурса е насърчаване и популяризиране на най-добрите практики на компаниите в областта на българското образование. Номинацията за участие в конкурса е направена от организацията „Заедно в час“, чийто партньор в каузата за осигуряване на равен достъп до качествено образование на всяко дете от 2013 година, е „Златна Панега Цимент“ АД. Компанията подпомага организацията както материално, така и чрез активно включване на екипа си в доброволчески образователни инициативи на учителите и училищата в Ловешки регион.

Благодарение на подкрепата, която оказва компанията, от 2013 г. насам общо 19 внимателно подбрани от „Заедно в час“ мотивирани млади хора работят като учители и допринасят за развитието на над 500 ученици от социално слаби семейства в пет основни училища в Ловешка област. В рамките на двугодишната програма на „Заедно в час“ учителите насочват усилията си към подобряване на функционалната грамотност, предприемаческите умения и комуникативните способности на учениците. Инициативите на тези от тях, които остават активни застъпници на образованието в региона и след приключване на програмата, продължават да бъдат следени и подкрепяни от ТИТАН България.

« Обратно

ТИТАН по света