СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС „ГОДИШНИ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА - 2014 ГОДИНА”

31.01.2015

През месец януари 2015 година бяха отчетени резултатите от петото издание на традиционния конкурс по безопасност и здраве и при работа, организиран от Фондация „Център по безопасност и здраве при работа” и провеждан с подкрепата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Основната цел на инициативата е да се отличат примери за добри практики в областта на здравословните и безопасни условия на труд в страната, като същевременно с това се насърчават дейностите, свързани с превенцията и контрола на рисковите на работното място.

„Златна Панега Цимент” АД участва в категория „Предприятие, инвестирало най-много средства за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд”, със самочувствието, че води инвестиционна политика, която паралелно с решаване на производствените задачи, се грижи и за благосъстоянието на работещите.

В продължение повече от 10 години „Златна Панега Цимент” АД изпълнява програми и мерки, които водят до радикална промяна на състоянието на машини, съоръжения, технологични линии и най-осезаемо тази промяна се забелязва в подобрение на факторите на работната среда.

През 2014 година общи инвестиции по безопасност са на стойност 1253580 лева, което представлява 12,66% от общите капиталови разходи на завода Проектите по безопасност, свързани с индивидуално предназначение са на стойност 59252 лева, което представлява 0,6 % от общите капиталови разходи на завода.

„Златна Панега Цимент” АД бе класирано на ПЪРВО МЯСТО в категория „Предприятие, инвестирало най-много средства за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд” и връчена статуетка и грамота.

Този успех бе продължение на последователността в дейността по здраве и безопасност в предприятието, развитието на който не спира. И това е възможно, защото в него е ангажиран ръководен и изпълнителски персонал на всички нива.

« Обратно

ТИТАН по света