Проведе се еко-конференция по случай Световния ден на водата

21.03.2014

На 21 март 2014 г. в Професионална гимназия по селско стопанство „Сергей Румянцев” – гр. Луковит се проведе еко-конференция, организирана от директора на училището, г-жа Румяна Георгиева.

Събитието бе посветено на опазването на водните местообитания и постигането на устойчивост в използването на водните ресурси. Еко-конференцията е част от екологичните дейности за опазване на биологичното разнообразие по поречието на р. Златна Панега и повишаване на екологичната култура на населението, в рамките на проект „Да осиновим река Златна Панега”.

Специалисти от Регионален исторически музей гр. Плевен отдел „Природа”, „Златна Панега Цимент” АД и Риболовен клуб „Стари видри”, запознаха аудиторията с биоиндикацията за чиста вода и важността на опазването на водните ресурси, устойчивия риболовен туризъм и вредите за околната среда и човешкото здраве, причинени от неконтролируемото изхвърляне и изгаряне на отпадъци. Учениците от гимназията представиха идентифицираните от тях по „Дървото на идеите” местни проблеми и идеи за тяхното разрешаване, фотографии, есета и стихове, вдъхновени от преминаващата през града им р. Златна Панега.

Гости на събитието бяха мениджъри в „Златна Панега Цимент” АД начело с Константинос Николау – директор на завода за цимент, инж. Петър Червенлиев – директор на завода за строителни материали на „Винербергер” ЕООД, Иваничка Буровска – старши експерт по природни науки и екология от Районния инспекторат по образованието – гр. Ловеч, Ивайло Иванов – еколог на Община Луковит и Харизан Маринов – местен здравен медиатор от „Национална мрежа на здравните медиатори”.

„Дървото на идеите” бе позиционирано последователно в циментов завод „Златна Панега цимент”, ПГСС „Сергей Румянцев” – гр. Луковит, а понастоящем се намира в ОУ „Христо Ботев” – с. Брестница. То служи като своеобразен форум на проект „Осиновяване на река Златна Панега”, който бе учреден през юни 2013 г. като част от политиката за Корпоративна социална отговорност на Група Титан в сътрудничество със 17 партньори.

« Обратно

ТИТАН по света