Пролетното почистване на река Златна Панега – една нова традиция

07.04.2017
Река Златна Панега

На 7 април 2017 г. за пета поредна година се проведе пролетно почистване на бреговете и коритото на река Златна Панега. Организирана за първи път през 2013 г., като част от инициативите по проект „Да осиновим река Златна Панега“ на „Златна Панега Цимент“ АД, днес акцията по почистване на реката започва да се превръща в традиция, обединяваща усилията на все повече доброволци за по-чиста природа и по-добър облик на региона. Част от включилите се тази година бяха служители на завода в с. Златна Панега, ученици и учители от местните училища, представители на риболовни клубове и на други партниращи организации и институции. В село Румянцево участниците почистиха не само бреговете на реката, а също и училището, детската градина и парка.

Отпадъците бяха събирани разделно, като горимите бяха извозени до инсталацията за производство на инженерно гориво в циментовия завод, за да бъдат оползотворени в пещите за циментов клинкер.

Благодарение на постоянните усилия на „Златна Панега Цимент“ АД в посока повишаване на екологичното обществено съзнание в региона посредством различни еко инициативи и проекти се наблюдава намаляване на битовите отпадъци, изхвърлени в реката и по поречието ѝ. Роля в намаляването на замърсяването има и въведената от „Златна Панега Цимент“ АД през 2014 г. мини система за сметосъбиране, състояща се от бетонови кошчета за отпадъци, разположени на езеро Глава Панега и по поречието на река Златна Панега, чието редовно почистване също е финансирано от компанията. Системата включва и обозначителни табели, напомнящи, че чистотата на реката гарантира на региона по-добър облик, така необходим за развитието на местния туризъм.

« Обратно

ТИТАН по света