Посещение на новоназначени инспектори по труда в „Златна Панега Цимент“ АД

05.07.2019

На 30 и 31 май по план за обучение на новоназначени инспектори в областните Дирекции “Инспекции по труда“ на ИА “Главна инспекция по труда“ 40 новоназначени инспектора от цялата страна посетиха „Златна Панега Цимент“ АД. Те бяха посрещнати и приветствани от Директора на Завода – инж. Милен Станоев и специалисти от отдел Безопасност и здраве при работа (БЗР). Целта на посещението беше запознаване с добра организация и практики на завода, работа с външни фирми и работа на Комитета по условия на труд. По време на посещението инспекторите посетиха основни производствени цехове и новоизграждащите се инфраструктурни обекти.

« Обратно

ТИТАН по света