Национален план на България по Европейски пакт на младежта

30.01.2018

На 30 януари 2018 г. се състоя събитие, на което Българската мрежа на Глобалния договор на ООН представи предложение за национален план на България по Европейски пакт за младежта. Европейският пакт за младежта, иницииран от най-голямата европейска бизнес мрежа на отговорния бизнес CSR Europe, е взаимен ангажимент на бизнеса и лидерите на Европейския съюз. Той обединява представители на бизнеса, образованието и младежта, и европейските институции да работят за подобряване на младежкото включване и заетост в Европа чрез създаване на бизнес-образователни партньорства и осигуряване на нови стажове или възможности за първа работа.

Г-н Огнян Траянов, председател на БМГД, представи Националния план по Пакта за младежта, който е един от приетите 24 национални планове, и добави, че това не е финална версия на документа, а покана към заинтересованите страни за партньорство и последваща съвместна работа, в която да бъдат дадени допълнителни предложения и принос за реализация. Специалният гост-лектор на събитието Жак Спелкинс, член на борда на CSR Europe, приветства присъстващите на събитието и говори за предизвикателствата пред Пакта за младежта в европейски план. Последва дискусия за Пакта в национален план, в която заинтересованите страни – компании, училища, университети, млади хора, неправителствени организации, представиха своите гледни точки. Участие взеха и експерти от различни компании.

В националния план за България, целящ подобряване на партньорствата между бизнеса и образователните институции за постигане целите на Пакта, са заложени 6 приоритета на промяната:

  • Подобряване на уменията
  • Насърчаване на професионалното обучение и практика/стажове
  • Вдъхновяване и информиране за разнообразието от професионални образователни възможности
  • Помощ за индустриалните сектори и компаниите да привлекат таланта
  • Подкрепа за училищата, учителите и директорите
  • Посрещане нуждите на бъдещето

През ноември 2015 година, Група ТИТАН подписа Европейския пакт за младежта заедно с 50 други водещи европейски компании. Като част от семейството на ТИТАН, ТИТАН България следва поетия ангажимент за обединяване на усилията чрез създаване на партньорства за постигане на по-добри възможности за заетост и преодоляване на липсата на умения сред младите хора.

« Обратно

ТИТАН по света