СПЕЦИАЛИСТ ПОДДРЪЖКА

Основна информация:

Група Титан e един от ключовите международни производители на цимент, управляващ над 40 компании в 15 държави, с около 5 400 служители в световен мащаб. Основан през 1902 г. в Гърция, TITAN е мултирегионален, вертикално интегриран производител на цимент, съчетаващ предприемачески дух и оперативно съвършенство с уважение към хората, обществото и околната среда.

"Златна Панега Цимент" АД е дъщерно дружество на Група Титан и водещ производител на строителни материали в България. Търсим си мотивиран професионалист, който да се присъедини към екипа ни на позиция:

СПЕЦИАЛИСТ ПОДДРЪЖКА

Отговорности:

 • Участва в планирането и в ремонтните дейности, както и в превантивната поддръжка на механичното и електро оборудване на бетоновите възли и бетон-помпи;
 • Осъществява инспекции на работата на оборудването и информира прекия си ръководител за открити извън нормите условия на работа на машините;
 • Извършва проверка и наблюдение на работата на външните организации, осъществяващи ремонтни дейности;
 • Участва в комисии при приемане на извършени ремонти от външни изпълнители;
 • Изготвя отчети на база извършените проверки на състоянието на механичното и електро оборудване;
 • Изготвя заявки за доставка на резервни части и услуги, след съгласуване с прекия си ръководител;
 • Отговаря за техническата изправност и безопасност на инструментите и оборудването, с което работи;
 • Носи отговорност за предоставената му техника и повереното имущество;
 • Поддържа чистота по време и след извършване на технически прегледи и ремонтни дейности;
 • Грижи се за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати отремонтните дейности.

Изисквания:

 • Средно специално/техническо образование;
 • Опит на подобна позиция – минимум 3 години;
 • Познаване на методите на поддръжка на механично и електро оборудване – инспекция и ремонт (или ще се считат за предимство);
 • Умения за работа в екип;
 • Организационни и компютърни умения (MS Office).

Компанията предлага:

 • Конкурентно възнаграждение;
 • Ще получите допълнителни социални придобивки;
 • Ще имате възможност да бъдете част от международна компания;
 • Ще работите в безопасна среда.

Месторабота: гр. София

Ако имате интерес:Mоля, изпратете актуална автобиография до 08.10.2022 г., през сайта www.titan.bg, на hr@titan.bg или на адрес: с. Златна Панега 5760, обл. Ловеч, ул. Шипка 2, като посочите длъжността, за която кандидатствате. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатствайте за тази позиция »

ТИТАН по света