Специалист по Здраве и Безопасност

За Компанията:

Група Титан e един от ключовите международни производители на цименти управлява над 40 компании в 13 държави, с повече от 5400 служители в световен мащаб. Основана през 1902 г. в Гърция, TITAN е мултирегионален, вертикално интегриран производител на цимент, където се съчетават предприемачески дух и оперативно съвършенство с уважение към хората, обществото и околната среда.

"Златна Панега Цимент" АД, дъщерно дружество на Група Титан и водещ производител на строителни материали в България, търси мотивиран професионалист, който да се присъедини към екипа ни на позиция:

Специалист по Здраве и Безопасност

Основни отговорности:

 • Подпомага активно организирането на дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие със приложимото законодателство и политиките и процедурите на компанията.
 • Подготвя, организира и провежда обучения, инструктажи и комуникационни кампании по здраве и безопасност.
 • Организира анализ на опасности и инциденти, и гарантира въвеждането и прилагането в срок на подходящи планове и мерки
 • Организира, реализира, подпомага и проследява проекти по здраве и безопасност в съответствие с целите на компанията, осигуряването на предпазни средства, услуги по безопасност и други.
 • Разработва, поддържа и актуализира документацията по здраве и безопасност при работа, пожарна безопасност и извънредни ситуации
 • Систематично, контролира и оценява прилагането на изискванията по безопасност от служителите на компанията, нейните изпълнители и доставчици

Изисквания:

 • Висше образование, техническа инженерна специалност или специалност в областта на здравето и безопасността
 • Минимум 5 годишен опит на подобна позиция.
 • Опит в производствени компании ще се счита за предимство.
 • Много добро познаване на законодателството в сферата на здравето и безопасността
 • Много добро владеене на английски език (минимум ниво B2)
 • Отлични компютърни умения за работа с MS Office
 • Сертификат за водещ одитор по ISO 45001: 2018 или Nebosh ще се счита за предимство
 • Възможност за работа в локации на компанията в София (мин. 60% от времето) и с. Златна Панега

Лични умения:

 • Организационни умения и умения за решаване на проблеми
 • Умения за ефективна комуникация с хора от всички организационни нива
 • Силни умения за постигане на общи цели
 • Умения за разработване на писмени инструкции и процедури по безопасност
 • Умения за работа в екип
 • Аналитичност, систематичност и проактивно поведение

Компанията предлага:

 • Възможност да сте част от международна компания с перспективи за кариерно развитие
 • Конкурентно възнаграждение
 • Застраховки от работодателя – здравна, „Живот“ и „Трудова злополука“
 • Медицинско обслужване
 • Безплатна храна
 • Осигурен транспорт от София, Плевен, Ловеч, Луковит и Тетевен

Ако предложението представлява интерес за Вас и желаете да кандидатствате, моля изпратете актуална автобиография тук или на hr@titan.bg. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури ще бъдат третирани като конфиденциални.

Кандидатствайте за тази позиция »

ТИТАН по света