Шофьор на бетоновоз

Основна информация:

Група Титан е един от ключовите международни производители на цимент, управляващ над 40 компании в 15 държави, с около 5400 служители в световен мащаб. Основан през 1902 г. в Гърция, TITAN е мултирегионален, вертикално интегриран производител на цимент, съчетаващ предприемачески дух и оперативно съвършенство с уважение към хората, обществото и околната среда.

„Златна Панега Цимент“ АД е дъщерно дружество на Група Титан и водещ производител на строителни материали в България. Търсим си мотивиран професионалист, който да се присъедини към екипа ни на позиция:

Шофьор на бетоновоз – гр. София

Oтговорности:

 • Преди започване на работа прави технически оглед на автомобила по одобрен чек лист, за да осигури безаварийната му експлоатация;
 • Осъществява превоза на товарите до обекта на клиента и обратно за най- кратко време, по най- краткия маршрут и при гарантиране на сигурността на товара и на безопасността на движението по пътищата;
 • След приключване на работа, задължително почиства и измива автомобила от остатъчен бетон;
 • Следи за изправността и техническото състояние, комплектността и външния вид на автомобила, и съответствието му с установените нормативни изисквания. При установяване на неизправност уведомява незабавно прекия си ръководител;
 • Извършва регулярна поддръжка на автомобила като зареждане, гресиране, външно и вътрешно почистване;
 • Спазва законовите и вътрешно фирмени правила по безопасност и здраве при работа;

Изисквания:

 • Средно/ средно-специално образование;
 • Свидетелство за управление на МПС категория „C”;
 • Професионален опит на сходна позиция ще се счита за предимство;
 • Умения за работа в екип, прецизност, толерантност и лоялност.
 • Дигитална карта се счита за предимство
 • Професионална компетентност се счита за предимство

Компанията предлага:

 • Осигуровки върху целия доход;
 • Добро заплащане и мотивиращо допълнително възнаграждение, свързано с изминатите километри;
 • Допълнителни социални придобивки – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и други;
 • Ще имате възможност да бъдете част от международна компания;
 • Ще работите в безопасна среда;
 • Храна и безплатен транспорт в рамките на гр. София.

Месторабота: гр. София

Ако предложението представлява интерес за вас и желаете да кандидатствате, моля изпратете ваша актуална автобиография.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатствайте за тази позиция »

ТИТАН по света