Счетоводител

Основна информация:

ТИТАН е международен производител на цимент и строителни материали с над 120 години опит в индустрията, който постоянно се води от своя ангажимент за устойчиво развитие. Компанията обслужва клиенти в над 25 страни по света чрез мрежа от 14 циментови завода и 3 завода за смилане на цимент. ТИТАН управлява кариери, бетонови центрове , терминали и други производствени мощности и дистрибуторски центрове като осигурява работа на около 5 400 души по целия свят.

„Златна Панега Цимент” АД е с над 100 години опит в тежката промишленост и е един от основните производители на качествен цимент в страната. Компанията се стреми постоянно да допринася към подобряването на стандарта на живот в региона, спомага за опазването на околната среда и подкрепя социални и културни дейности. Екипът ни търси Счетоводител.

Отговорности:

 • Ежедневно фактурира продажбите на бетон, цимент, други приходи от продажби;
 • Създава и обработва поръчки за авансови плащания от клиенти в SAP;
 • Работи с първични и вторични счетоводни документи-осчетоводява фактури за доставен цимент и фактури ца транспорт на цимент за Бетоновите възли;
 • Изготвя на дневна база на Outstanding balance; Outstanding balance overdue 90 days;
 • Изпълнява ежедневни оперативни задачи по осигуряване на счетоводния документооборот-приема, проверява и обработва първични касови счетоводни документи;
 • Участва в комисии по инвентаризация;
 • Замества касиера при отсъствие на обект Гара Искър;

Изисквания:

 • Висше икономическо образование – (за предпочитане Счетоводство);
 • Писмен и говорим английски език;
 • 1-3 години опит на подобна позиция;
 • Внимание към детайла;
 • Добри комуникационни умения;
 • Възможност за работа в екип;

Компанията предлага:

 • Възможност за развитие в динамична и предизвикателна среда;
 • Възможност да сте част от международна компания с перспективи за кариерно развитие;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Социален пакет включващ: безплатна храна; Застраховки от работодателя: Медицинска, Пенсионна, Живот и Трудова злополука, ваучери за храна и др.;

Кандидатствайте за тази позиция »

ТИТАН по света