Оператор, инсталация за размесване на бетон / Диспечер

Основна информация:

Група Титан e един от ключовите международни производители на цимент, управляващ над 40 компании в 15 държави, с около 5 400 служители в световен мащаб. Основан през 1902 г. в Гърция, TITAN е мултирегионален, вертикално интегриран производител на цимент, съчетаващ предприемачески дух и оперативно съвършенство с уважение към хората, обществото и околната среда.

"Златна Панега Цимент" АД е дъщерно дружество на Група Титан и водещ производител на строителни материали в България. Търсим си мотивиран професионалист, който да се присъедини към екипа ни на позиция:

Оператор, инсталация за размесване на бетон / Диспечер

С какво ще се занимавате докато сте при нас:

 • Приемане на заявки за производство на бетонови разтвори и изготвяне на графици за техните доставки;
 • Организиране и координиране на изпълнението на ежедневните графици за доставка;
 • Изпълняване на поръчки за производство на бетон и бетонови разтвори, в съответствие с изискванията на клиента за количество, качество и срок;
 • Следене на складови наличности от инертни материали, цимент и химични добавки. Заявяване и входящ контрол на доставяните материали и суровини;
 • Наблюдение на машините и съоръженията по време на работа и следене на параметрите на измервателните уреди;
 • Обслужване на машини и съоръжения за смесване на компоненти за приготвяне на бетонови разтвори;
 • Водене на отчетност за изпълнението на графиците за производствената дейност.

Ние бихме избрали вас, защото имате:

 • Средно / средно-специално техническо образование;
 • Минимум 1 година професионален опит на сходна позиция;
 • Познания за устройството и принципа на работа на машините, съоръженията и системите за управление, софтуера и хардуера, използвани в бетоновия център;
 • Много добра компютърна грамотност;
 • Организационни и комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип и под напрежение.

Вие бихте избрали нас, защото:

 • Предлагаме конкурентно възнаграждение;
 • Ще получите допълнителни социални придобивки;
 • Ще работите в безопасна и приятна работна атмосфера;
 • Имате възможност да бъдете част от международна компания;
 • Ще ви осигурим храна и безплатен транспорт в рамките на гр. София.

Месторабота: гр. София

Ако имате интерес:Mоля, изпратете актуална автобиография до 20.09.2022 г., през сайта www.titan.bg, на hr@titan.bg или на адрес: с. Златна Панега 5760, обл. Ловеч, ул. Шипка 2, като посочите длъжността, за която кандидатствате. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатствайте за тази позиция »

ТИТАН по света