Минен инженер

Основна информация:

ТИТАН Груп, една от основните световни производители на цимент, ръководи над 40 компании в 14 страни и е работодател на повече от 6 000 души в целия свят. Основана в Гърция през 1902 г., TITAN се разраства като мулти-регионален, вертикално интегриран производител на цимент, съчетаващ предприемаческия дух и оперативно съвършенство с уважение към хората, обществото и околната среда.

Титан Златна Панега Цимент АД, един от най-големите производители на строителни материали в България и на Балканите, компания на Титан Цимент Гърция, разширява своя екип и търси да наеме Минен инженер в отдел „Кариера”.

Отговорности:

 • Отговаря и следи за безопасното провеждане на всички дейности, свързани с експлоатацията на находищата, съгласно Българското законодателство;
 • Отговаря и следи за безопасността при натрошаване и складиране на готовата продукция;
 • Изготвя и актуализира ежедневни, ежемесечни и годишни планове за развитие на кариерите;
 • Изготвя, актуализира и контролира ежедневните и ежемесечни графици по добива и натрошаване на кариерните материали;
 • Систематизира, анализира и изготвя месечни отчети за производството;
 • Планира и контролира геологопроучвателните дейности;
 • Изготвя карти и документира химическия състав на кариерните материали на база взривни полета;
 • Анализира и контролира качеството на добиваните материали;
 • Организира и контролира процесите по взривяване, товарене, транспорт и натрошаване.

Изисквания:

 • Висше техническо образование, специалност "Разработване на полезни изкопаеми - РПИ" - технология на открития добив и системи на разработване;
 • Притежава знания и умения за организация, проследяване и контрол на дейностите, свързани с безопасното, ефективно и екологосъобразно разработване на находищата;
 • Много добра компютърна грамотност - MS Office (Word, Excel, PowerPoint и Outlook), AutoCAD;
 • Добро ниво на владеене на английски език.
 • Професионален опит - 1-3 г.

Личностни качества:

 • Отговорност;
 • Прецизност и точност;
 • Умение за планиране и организиране;
 • Добри комуникативни умения;
 • Умение за работа в екип;
 • Желание за работа в тежката индустрия.

Ние Ви предлагаме:

 • Шанс за развитие в динамична и предизвикателна среда;
 • Възможност да сте част от международна компания с перспективи за кариерно развитие;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Социален пакет включващ: безплатна храна; Застраховки от работодателя: Медицинска, Пенсионна, Живот и Трудова злополука, ваучери за храна и др.;
 • Медицинско обслужване;
 • Осигурен транспорт от София, Плевен, Ловеч, Луковит и Тетевен.

Месторабота: с. Златна Панега

В случай, че желаете да кандидатствате за позицията, моля изпратете автобиография.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД.

Кандидатствайте за тази позиция »

ТИТАН по света