Мениджър „Планиране на поддръжката и превантивна диагностика“

За позицията:

ТИТАН „Златна Панега Цимент“ търсиза екипа по превантивна поддръжка мениджър с отлични организационни и аналитични умения и инициатива за въвеждане на нови проекти. Основната цел на функцията по превантивна поддръжка е да се избегнат или смекчат последствията от повреди на оборудването чрез предотвратяване на тяхното възникване.

Позицията ще бъде пряко подчинена на Директор „Поддръжка“ и ще отговаря за управлението на екип от механици и електротехници, за да тества, измерва и извършва проверки, целящи предотвратяване на повреди. Заемащият длъжността ще бъде отговорен за надеждността на оборудването чрез организиране на подмяна на износени компоненти, както и чрез регистриране на влошаване на състоянието на оборудването така, че екипът по поддръжката да има ясни насоки за подмяна или ремонт на износени части преди те да предизвикат авария.

Отговорности:

 • Отговаря за проверки от плановете за превантивна поддръжка;
 • Осигурява мениджърска подкрепа за всички аспекти на процеса по поддръжка, което включва планиране и изпълнение на работата;
 • Поддържа и подпомага стриктно придържане към всички правила и безопасност и политики на компанията;
 • Оценява и установява честотата на превантивната поддръжка. Установява практики в съответствие със стандартите, зададени на корпоративно ниво;
 • Управлява надеждността на оборудването на завода, осигурява лидерство и експертиза в разрешаването на проблемите и предлага решения за подобряване надеждността на активите;
 • Подготвя детайлни технически доклади за ремонт на оборудването;
 • Сътрудничи с планиращия при изпълнението на седмичния план.

Изисквания за длъжността:

 • Висше образование, магистър Механоинженер;
 • 3 до 5 години подходящ опит, свързан с надеждност на съоръжения и поддръжка;
 • Отлични умения за работа с персонален компютър и работа с Microsoft Office Word/Excel & AutoCAD;
 • Отлично владеене на английски език писмено и говоримо;
 • Способност да работи със заинтересовани страни в и извън своята функция
 • Работата изисква заемащият длъжността да работи при неблагоприятни климатични условия (студ, горещина, влага, дъжд, сняг и др.)

За Компанията

Групата ТИТАН, един от основните световни производители на цимент, управлява повече от 40 компании в 13 страни и е работодател за повече от 5400 човека по света. Основана в Гърция през 1902 година, ТИТАН е мултирегионален, вертикално интегриран производител на цимент, съчетаващ предприемаческия дух и оперативното съвършенство с уважение към хората, обществото и околната среда.

„Златна Панега Цимент“ АД е дъщерно дружество на Групата ТИТАН и водещ производител на строителни материали в България. Компанията цени свободата на взимане на решения, готовността за развитие и усъвършенстване на процесите и екипния подход към разрешаването на проблеми. Успешният кандидат ще бъде част от група професионалисти, които уважават индивидуалния принос и полагат усилия да бъдат най-добрите в това, което правят.

Компанията ще Ви предложи:

 • Да бъдете част от международна компания с възможности за бъдещо развитие
 • Конкурентно възнаграждение
 • Възможност да се развивате в динамична и предизвикателна среда
 • Безопасно и приятно работно място
 • Осигурен служебен транспорт

Месторабота: с. Златна Панега, област Ловеч

Ако проявявате интерес към тази възможност, моля, изпратете ни Вашата автобиография тук или на hr@titan.bg. Ще се свържем за интервю само с одобрените по документи кандидати. Всички Ваши данни ще бъдат обработвани строго конфиденциално.

Кандидатствайте за тази позиция »

ТИТАН по света