Машинист еднокофов багер

Машинист еднокофов багер

ТИТАН е международен производител на цимент и строителни материали с над 120 години опит в индустрията, който постоянно се води от своя ангажимент за устойчиво развитие. Компанията обслужва клиенти в над 25 страни по света чрез мрежа от 14 циментови завода и 3 завода за смилане на цимент. ТИТАН управлява кариери, бетонови центрове , терминали и други производствени мощности и дистрибуторски центрове като осигурява работа на около 5 400 души по целия свят.

„Златна Панега Цимент” АД е с над 100 години опит в тежката промишленост и е един от основните производители на качествен цимент в страната. Компанията се стреми постоянно да допринася към подобряването на стандарта на живот в региона, спомага за опазването на околната среда и подкрепя социални и културни дейности. За нашата дъщерна компания ГАЕА, която предлага решения за управление на отпадъци / опазване на околната среда, оползотворяване на отпадъци и производство на алтернативни горива, търсим да назначим Машинист еднокофов багер.

Като служител на пълно работно време, кандидатът отговаря за изпълнението на операции по осигуряването на оптимална производствена дейност във фирмата, свързани с естеството на неговата работа и тези свързани с други работи, за които притежава правоспособност, в съответствие с техническите изисквания, стандартите за качество и процедурите по здраве и безопасност при работа.

Основни отговорности:

 • Осъществява захранването на машините с доставените по предварително зададени рецептури;
 • Осъществява смесването и разпределянето на наличните материали;
 • Следи складовите наличности на доставените материали;
 • Осъществява входящия контрол на доставените материали;
 • Наблюдава машините и съоръженията по време на работа, и информира прекия си ръководител за открити неизправности;
 • Участва в периодичните ремонти на инсталацията, съвместно с групата за техническа поддръжка;
 • Спазва и поддържа реда и чистотата на инсталацията и определените за почистване участъци;
 • Отговаря за техническата поддръжка на машините, които управлява;
 • Да участва във всички операции по осигуряване на оптимална производствена дейност с машината;
 • Стриктно спазва изискванията на ГАЕА и ТИТАН по здраве и безопасност при работа.

Изисквания:

 • Средно/техническо образование;
 • Правоспособност за работа с пътни и строителни машини (багер, фадрома, телескопичен товарач, мотокар);
 • 1-2 г. практически опит;
 • Да притежава познания за устройството и принципа за работа на пътно-строителни машини;
 • Общи познания по монтажни и механо дейности;
 • Толерантност и лоялност;
 • Ангажираност и точност при изпълнение на задълженията;
 • Способност за работа в екип;
 • Желание да се обучава.

Компанията предлага:

 • Подходящо възнаграждение;
 • Осигурен транспорт по определени маршрути;
 • Сменен режим на работа;
 • Безопасна и динамична работна среда.

Ако предложението представлява интерес за вас и желаете да кандидатствате, моля изпратете актуална автобиография.

Всички кандидатури ще бъдат третирани като конфиденциални. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатствайте за тази позиция »

ТИТАН по света