Лаборант РФА

Основна информация:

ТИТАН е международен производител на цимент и строителни материали с над 120 години опит в индустрията, който постоянно се води от своя ангажимент за устойчиво развитие. Компанията обслужва клиенти в над 25 страни по света чрез мрежа от 14 циментови завода и 3 завода за смилане на цимент. ТИТАН управлява кариери, бетонови центрове , терминали и други производствени мощности и дистрибуторски центрове като осигурява работа на около 5 400 души по целия свят.

„Златна Панега Цимент” АД е с над 100 години опит в тежката промишленост и е един от основните производители на качествен цимент в страната. Компанията се стреми постоянно да допринася към подобряването на стандарта на живот в региона, спомага за опазването на околната среда и подкрепя социални и културни дейности. В момента екипът ни търси да назначи Лаборант РФА.

С какво ще се занимавате при нас:

 • Извършване входящ, текущ и краен качествен контрол чрез рентген флуоресцентен анализ на материали от производството (сурово брашно, клинкер, цимент и добавки);
 • Извършване на анализ на взетите проби по предварително заложени показатели;
 • Изготвяне на доклади на получените резултати;
 • Описване и съхранение на данни и оперативни документи;
 • Поддържане на работното място чисто и подредено;
 • Стриктно спазване на стандартите за качество, опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд в компанията.

Ние бихме избрали вас, защото:

 • Имате завършено средно образование (средно техническо ще се счита за предимство);
 • Притежавате добра компютърна грамотност;
 • Умеете да работите в екип;
 • Имате готовност за работа на смени;
 • Имате познания в областта на силикатни материали (ще се счита за предимство);
 • Професионален опит в производствена среда и/или на сходна позиция се счита за предимство.

Вие бихте избрали нас, защото:

 • Предлагаме конкурентно възнаграждение;
 • Ще получите допълнителни социални придобивки;
 • Ще ви осигурим 3 вида застраховки – Медицинска, Трудова злополука и Живот;
 • Ще имате възможност да бъдете част от международна компания;
 • Ще работите в приятна и безопасна среда;
 • Ще ви осигурим храна и безплатен транспорт от маршрутите: София, Плевен, Ловеч, Луковит и Тетевен.

Месторабота: с. Златна Панега

Кандидатствайте за тази позиция »

ТИТАН по света