Работник – лаборатория

Основна информация:

ТИТАН Груп, един от основните световни производители на цимент, ръководи над 40 компании в 14 страни и е работодател на повече от 5,600 души в целия свят. Основана в Гърция през 1902 г., TITAN се разраства като мултирегионален, вертикално интегриран производител на цимент, съчетаващ предприемаческия дух и оперативно съвършенство с уважение към хората, обществото и околната среда.

Дирекция „Бетонови операции” е част от „Златна Панега Цимент” АД, което е част от Групата ТИТАН и притежава бази в София и Пловдив.

Компанията търси да назначи:

Работник лаборатория – бетонови смеси за гр. София.

Oтговорности:

 • Взима проби от суровините и готовите продукти за извършване на изпитвания;
 • Транспортира пробните тела от всички бази до лабораторията;
 • Извършва изпитвания по стандарти или утвърдени методики;
 • Обработва, отчита и съхранява резултатите от изпитванията в оперативни документи на електронни и хартиени носители;
 • Спазва инструкциите за работа и утвърдените изисквания на лабораторията;
 • Изпълнява в срок поставените задачи;
 • Поддържа ред и чистота на работното си място.

Изисквания:

 • Свидетелство за управление на МПС категория „В”.

Предимства:

 • Средно/ средно-специално техническо образование;
 • Професионален опит на сходна позиция;
 • Прецизност, екипност и лоялност.

Компанията предлага:

 • Конкурентно възнаграждение;
 • Допълнителни социални придобивки;
 • Ще имате възможност да бъдете част от международна компания;
 • Ще работите в безопасна среда;
 • Храна и безплатен транспорт в рамките на гр. София.

Ако предложението представлява интерес за вас и желаете да кандидатствате, моля изпратете ваша актуална автобиография.

Всички кандидатури ще бъдат третирани като конфиденциални. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатствайте за тази позиция »

ТИТАН по света