Химик

Основна информация:

ТИТАН е международен производител на цимент и строителни материали с над 120 години опит в индустрията, който постоянно се води от своя ангажимент за устойчиво развитие. Компанията обслужва клиенти в над 25 страни по света чрез мрежа от 14 циментови завода и 3 завода за смилане на цимент. ТИТАН управлява кариери, бетонови центрове , терминали и други производствени мощности и дистрибуторски центрове като осигурява работа на около 5 400 души по целия свят.

„Златна Панега Цимент” АД е с над 100 години опит в тежката промишленост и е един от основните производители на качествен цимент в страната. Компанията се стреми постоянно да допринася към подобряването на стандарта на живот в региона, спомага за опазването на околната среда и подкрепя социални и културни дейности. В момента Екипът ни търси Химик.

С какво ще се занимавате докато сте при нас:

 • Взема, подготвя, анализира и съхранява проби от входящи материали (отпадъци) и инженерно гориво съгласно действащите стандарти и вътреши процедури;
 • Изготвя миксове с цел да осигури високо качество и производителност на инженерното гориво;
 • Организира необходимата профилактика на лабораторното оборудване;
 • Контролира съответствие на качеството на входящите материали и инженерно гориво с разрешителните и договорите за доставка на компанията;
 • Оценява потенциални нови материали и участва в работата на Комитета за одобрение на материали;
 • Изготвя бюджети за разходите в лабораторията и следи за тяхното изпълнение;
 • Изготвя дневни и месечни отчети за входящите материали и/или инженерно гориво и прави прегледи на оперативните отчети;
 • Участва в работни срещи за планиране на доставки и производство на инженерно гориво.

Ние бихме избрали вас, защото имате:

 • Висше техническо образование, инженер-химик;
 • Много добра компютърна грамотност - MS Office (Word, Excel, PowerPoint и Outlook);
 • Добро ниво на владеене на английски език;
 • 3 години опит на сходна позиция;
 • Отговорност към работата;
 • Умение за планиране и организиране;
 • Добри комуникативни умения;
 • Умение за работа в екип;
 • Желание за работа в тежката индустрия.

Ние Ви предлагаме:

 • Шанс за развитие в динамична и предизвикателна среда;
 • Възможност да сте част от международна компания с перспективи за кариерно развитие;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Социален пакет включващ: безплатна храна; Застраховки от работодателя: Медицинска, Пенсионна, Живот и Трудова злополука, ваучери за храна и др.;
 • Медицинско обслужване;
 • Осигурен транспорт от София, Плевен, Ловеч, Луковит и Тетевен.

Месторабота: с. Златна Панега

В случай, че желаете да кандидатствате за позицията, моля изпратете автобиография. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД.

Кандидатствайте за тази позиция »

ТИТАН по света