Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

Контакти Цимент

Офис Зл.Панега:
Тел.: (02) 8820101
Търговски отдел:
Тел.: (02) 8820122
Офис София:
Тел.: (02) 9760070
Логистика Зл.Панега:
Тел.: (02) 8820415;
0899911193
Логистика Пловдив:
Тел.: (032) 673452;
(032) 924248
  • Размер на шрифт:

Юридически лица

Титан в България се състои от следните компании:

"Златна Панега Цимент" АД
е една от водещите компании в циментопроизводството в България с капацитет от над 1,3 млн. тона цимент.

"Златна Панега бетон" ЕООД притежава бетонови възли в София, Пловдив, Велико Търново и планира скорошно разширение и в други големи градове в страната.

"Кариери за чакъл и пясък – България" ЕАД е дъщерно дружество на "Златна Панега цимент" АД, ангажирано с разработването на кариери за инертни материали. Дружеството извършва геоложки проучвания на перспективни площи в различни райони на България, както и придобиване на дялове в работещи кариери, с цел осигуряване на суровини за строителната индустрия в страната.

Горе