Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

Социална ангажираност

Социална ангажираност...

  • Размер на шрифт:

„ТИТАН Златна Панега цимент” АД е един от най-големите производители на висококачествен цимент и бетонови смеси в страната.

Компанията стриктно следва традицията да се придържа към висококачествен процес на производство и строго спазване на технологията.

С цел осигуряване на пълна гама от продукти и услуги за задоволяване нуждите на клиента, компанията работи върху разкриването на кариери за чакъл и пясък.

Компанията

От основаването си до днес Титан се е установил в циментовия сектор, като съчетава технически и бизнес умения с внимание и акцент върху опазването и възстановяването на околната среда, професионалното обучение на персонала си.

Енергийна ефективност

Най-рентабилният начин да посрещаме енергийните си нужди докато се борим с измененията в климата е да използваме енергията по-ефективно и да оползотворяваме потенциала на възобновяемите енергийни източници...

Горе