Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

Годишен доклад 2018

Годишният доклад за 2018-та година на ТИТАН България представя бизнес постиженията на компанията по един завършен и балансиран начин, отговарящ на очакванията на акционери, партньори и общество.

07.11.2015„Златна Панега Цимент“ АД дари апаратура за костна хирургия
„Златна Панега Цимент“ АД дари апаратура за костна хирургия

Апаратура за костна хирургия дари „Златна Панега Цимент“ АД на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен през юни 2015 г.

„Този универсален апарат служи за прерязване на малки костни фрагменти, като има и специално предназначение при прерязване на големи кости“ – каза д-р Йордан Вълешков от УМБАЛ „Д-р Георги Странски“. Той обясни, че втората му секция представлява инструмент, с който могат да се обработват костите за специфични ортопедични операции.

„Радваме се, че имахме възможността да предоставим това дарение на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“. Ръководството на завода взе това решение след като научи, че в България такава апаратура има само на няколко места. Вече са извършени пет операции с нея“. Това каза Милен Станоев, директор на завод в „Златна Панега Цимент“ АД.

Апаратурата е произведена от американската фирма STRYKER и се състои от управляваща конзола, високоскоростен мотор и е на стойност 24 624 лв.

07.11.2015„Златна Панега Цимент“ АД стана член на Българската минно-геоложка камара
„Златна Панега Цимент“ АД стана член на Българската минно-геоложка камара

Управителният съвет на Българската минно-геоложка камара (БМГК) приветства желанието на „Златна Панега Цимент“ АД да се присъедини към браншовата организация на добиваната промишленост и официално прие кандидатурата за членство на своето заседание през юли 2015 г.

Българската минно-геоложка камара (БМГК) е националнопредставителна неправителствена организация на бизнеса в областта на добива на подземни богатства и свързаните с това дейности в България. Учредена е през 1991 г. Обединява над 100 дружества и организации. Член е на Европейската асоциация на минната промишленост, металните руди и промишлените материали и на Европейската асоциация за въглища и лигнити.

„Членството на „Златна Панега Цимент“ АД в Камарата ще ни даде възможност да участваме активно в процеса на разработване на нормативни актове, засягащи минния бранш, ще ни осигури силно представителство пред държавните органи, органите за социално сътрудничество и партньорство и не на последно място – ще ни осигури достъп до информация за най-добрите практики в добива на подземни богатства“ – каза Михаил Димитров – началник цех „Кариери и натрошаване“.

Членството на „Златна Панега Цимент“ АД в БМГК ще предостави възможност на Дружеството да участва при изготвяне на национални стратегии и проектозакони, както и в инициативи, свързани с повишаване на квалификацията и условията на труд на работещите в бранша, подобряване и развитие на кадри в средните училища и осигуряване на устойчиво и екологично развитие на минното дело.

07.11.2015Състоя се третата международна конференция за защитените карстови територии
Състоя се третата международна конференция за защитените карстови територии

Международната научно-практическа конференция „Защитени карстови територии – образование и обучение“ се проведе от 23 до 26 септември 2015 г. в София.

Тя се организира от Експерименталната лаборатория по карстология на Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН. Участие взеха представители на научни и образователни институти от седем държави, студенти, специализанти и ученици, бизнес и неправителствени организации, представители на библиотечното дело и пещерняци.

На специална тържествена церемония в рамките на програмата на конференцията бяха обявени лауреатите от третото издание на Международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията“.

Директорът на завод в „Златна Панега Цимент“ АД Милен Станоев награди победителите в конкурса. Статуетките са изработени от известния скулптор Петко Арнаудов и от младия автор Йото Диков от с. Златна Панега. Те са уникати, изработени от метал и скални късове (фосили и карстови образувания) от кариера „Златна Панега“.

Кръглата маса за обсъждане на нови международни инициативи, като Олимпиада за карста, Международна година на карста и пещерите, и развитието на иновативни образователни практики, постигнаха целите на конференцията за обмена на идеи и опит. Всички участници в конференцията изтъкнаха в своите доклади и изказвания, че опазването на карста играе много важна роля за устойчивото развитие на регионите с карстови територии. Организаторът на конференцията Петър Стефанов посочи, че основният проблем в тази насока е в непознаването на карстовата специфика, поради което образованието и обучението за карста трябва да са приоритетни, особено в страни като България с широко разпространение на карста.

Първата научно-практическа конференция в България за защитените карстови територии (състояние, проблеми, перспективи) е проведена през 2005 г., а втората (мониторинг и управление) – през 2012 г.

06.11.2015Пътуващо лятно училище за карста (ProKARSTerra)
Пътуващо лятно училище за карста (ProKARSTerra)

Пътуващото лятно училище ProKARSTerra е образователна инициатива на Експерименталната лаборатория по карстология в Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН. Между 22 и 31 юли 2015 г. в него взеха участие учени, преподаватели и ученици от седем държави.

Маршрутът на училището включи най-интересните карстови райони в Северна България между Врачанска планина и Черно море. В наситената програма бяха включени посещения на обекти от повърхностния карстов комплекс и 9 пещери, демонстративни хидрохимични опробвания по профила на Крушунската бигорна каскада, цикъл от лекции за карста в България и за същността на карстовите геосистеми. Международната група посети и „Златна Панега Цимент“ АД, за което организаторите изразиха благодарността си към ръководството на циментовия завод за оказаното съдействие.

Образователната инициативата е част от специализираната стратегия ProKARSTerra-Еdu, която се разработва в международно сътрудничество с Япония и Чешка република, а от 2012 г. се подкрепя от ЮНЕСКО. Благоприятна основа за нейното осъществяване в България е широкото разпространение на изключително разнообразен карст, обявените защитени карстови територии и наличието на мрежа от разработени моделни карстови геосистеми на НИГГГ-БАН.

Пътуващото лятно училище за карста е включено в програмата на Международния научно-практически форум „Защитени карстови територии – образование и обучение“ (ProKARSTerra ’2015).

03.11.2015ОБЯВА ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА
ОБЯВА ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

„Златна Панега Цимент” АД открива тръжна процедура за продажба на използвани машини.

В срок до16 ноември 2015 г. можете да подадете оферта за закупуване на някой от посочените в приложения списък, като отворите прикрепените файлове.

Машините са на разположение за оглед от 09.00 до 16.00. Всички заинтересовани да предадат офертите си при господин Петър Петров в Златна Панега Цимент АД, с.Златна Панега, тел. 02 88 20 344 в запечатан плик . Предлаганите цени да бъдат с включено ДДС.

Всички оферти ще бъдат подпечатани с дата на пристигане и ще бъдат отворени веднага след изтичане на упоменатия срок от комисия. Ако е получена повече от една оферта за един автомобил, печели по-високата от тях.

Машините ще бъдат продадени “както са”, т.е. компанията не осигурява никаква гаранция за техническото състояние на автомобила, техния двигател или някакви компоненти.
Печелещият ще има 5 работни дни, след уведомлението, за да депозира сумата в определената от фирмата сметка и да предостави документ, доказващ това.

Кандидата заплаща всички такси и данъци по сделката и по прехвърлянето собствеността на автомобила, след което може да получи автомобила при показване на доказателство за собственост – нотариално заверен договор, на Главния счетоводител на фирмата.

Показване на резултати от (41 - 45). Общо записи (98), общо страници (20).
Горе