Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

Годишен доклад 2017

Годишният доклад за 2017-та година на ТИТАН България представя бизнес постиженията на компанията по един завършен и балансиран начин, отговарящ на очакванията на акционери, партньори и общество.

Годишен доклад 2014

През месец май 2014 г. се навършиха 10 години от присъединяването на „Златна Панега Цимент” АД към Група ТИТАН. Тази годишнина се превърна в повод да представим първия изчерпателен интегриран Годишен доклад на „Златна Панега Цимент” АД.

07.11.2015„Златна Панега Цимент“ АД стана член на Българската минно-геоложка камара
„Златна Панега Цимент“ АД стана член на Българската минно-геоложка камара

Управителният съвет на Българската минно-геоложка камара (БМГК) приветства желанието на „Златна Панега Цимент“ АД да се присъедини към браншовата организация на добиваната промишленост и официално прие кандидатурата за членство на своето заседание през юли 2015 г.

Българската минно-геоложка камара (БМГК) е националнопредставителна неправителствена организация на бизнеса в областта на добива на подземни богатства и свързаните с това дейности в България. Учредена е през 1991 г. Обединява над 100 дружества и организации. Член е на Европейската асоциация на минната промишленост, металните руди и промишлените материали и на Европейската асоциация за въглища и лигнити.

„Членството на „Златна Панега Цимент“ АД в Камарата ще ни даде възможност да участваме активно в процеса на разработване на нормативни актове, засягащи минния бранш, ще ни осигури силно представителство пред държавните органи, органите за социално сътрудничество и партньорство и не на последно място – ще ни осигури достъп до информация за най-добрите практики в добива на подземни богатства“ – каза Михаил Димитров – началник цех „Кариери и натрошаване“.

Членството на „Златна Панега Цимент“ АД в БМГК ще предостави възможност на Дружеството да участва при изготвяне на национални стратегии и проектозакони, както и в инициативи, свързани с повишаване на квалификацията и условията на труд на работещите в бранша, подобряване и развитие на кадри в средните училища и осигуряване на устойчиво и екологично развитие на минното дело.

07.11.2015Състоя се третата международна конференция за защитените карстови територии
Състоя се третата международна конференция за защитените карстови територии

Международната научно-практическа конференция „Защитени карстови територии – образование и обучение“ се проведе от 23 до 26 септември 2015 г. в София.

Тя се организира от Експерименталната лаборатория по карстология на Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН. Участие взеха представители на научни и образователни институти от седем държави, студенти, специализанти и ученици, бизнес и неправителствени организации, представители на библиотечното дело и пещерняци.

На специална тържествена церемония в рамките на програмата на конференцията бяха обявени лауреатите от третото издание на Международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията“.

Директорът на завод в „Златна Панега Цимент“ АД Милен Станоев награди победителите в конкурса. Статуетките са изработени от известния скулптор Петко Арнаудов и от младия автор Йото Диков от с. Златна Панега. Те са уникати, изработени от метал и скални късове (фосили и карстови образувания) от кариера „Златна Панега“.

Кръглата маса за обсъждане на нови международни инициативи, като Олимпиада за карста, Международна година на карста и пещерите, и развитието на иновативни образователни практики, постигнаха целите на конференцията за обмена на идеи и опит. Всички участници в конференцията изтъкнаха в своите доклади и изказвания, че опазването на карста играе много важна роля за устойчивото развитие на регионите с карстови територии. Организаторът на конференцията Петър Стефанов посочи, че основният проблем в тази насока е в непознаването на карстовата специфика, поради което образованието и обучението за карста трябва да са приоритетни, особено в страни като България с широко разпространение на карста.

Първата научно-практическа конференция в България за защитените карстови територии (състояние, проблеми, перспективи) е проведена през 2005 г., а втората (мониторинг и управление) – през 2012 г.

06.11.2015Пътуващо лятно училище за карста (ProKARSTerra)
Пътуващо лятно училище за карста (ProKARSTerra)

Пътуващото лятно училище ProKARSTerra е образователна инициатива на Експерименталната лаборатория по карстология в Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН. Между 22 и 31 юли 2015 г. в него взеха участие учени, преподаватели и ученици от седем държави.

Маршрутът на училището включи най-интересните карстови райони в Северна България между Врачанска планина и Черно море. В наситената програма бяха включени посещения на обекти от повърхностния карстов комплекс и 9 пещери, демонстративни хидрохимични опробвания по профила на Крушунската бигорна каскада, цикъл от лекции за карста в България и за същността на карстовите геосистеми. Международната група посети и „Златна Панега Цимент“ АД, за което организаторите изразиха благодарността си към ръководството на циментовия завод за оказаното съдействие.

Образователната инициативата е част от специализираната стратегия ProKARSTerra-Еdu, която се разработва в международно сътрудничество с Япония и Чешка република, а от 2012 г. се подкрепя от ЮНЕСКО. Благоприятна основа за нейното осъществяване в България е широкото разпространение на изключително разнообразен карст, обявените защитени карстови територии и наличието на мрежа от разработени моделни карстови геосистеми на НИГГГ-БАН.

Пътуващото лятно училище за карста е включено в програмата на Международния научно-практически форум „Защитени карстови територии – образование и обучение“ (ProKARSTerra ’2015).

03.11.2015ОБЯВА ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА
ОБЯВА ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

„Златна Панега Цимент” АД открива тръжна процедура за продажба на използвани машини.

В срок до16 ноември 2015 г. можете да подадете оферта за закупуване на някой от посочените в приложения списък, като отворите прикрепените файлове.

Машините са на разположение за оглед от 09.00 до 16.00. Всички заинтересовани да предадат офертите си при господин Петър Петров в Златна Панега Цимент АД, с.Златна Панега, тел. 02 88 20 344 в запечатан плик . Предлаганите цени да бъдат с включено ДДС.

Всички оферти ще бъдат подпечатани с дата на пристигане и ще бъдат отворени веднага след изтичане на упоменатия срок от комисия. Ако е получена повече от една оферта за един автомобил, печели по-високата от тях.

Машините ще бъдат продадени “както са”, т.е. компанията не осигурява никаква гаранция за техническото състояние на автомобила, техния двигател или някакви компоненти.
Печелещият ще има 5 работни дни, след уведомлението, за да депозира сумата в определената от фирмата сметка и да предостави документ, доказващ това.

Кандидата заплаща всички такси и данъци по сделката и по прехвърлянето собствеността на автомобила, след което може да получи автомобила при показване на доказателство за собственост – нотариално заверен договор, на Главния счетоводител на фирмата.

18.08.2015Туристи почистиха поляна край село Ъглен
Туристи почистиха поляна край село Ъглен

Четири чувала боклуци напълниха двама туристи от плажа на река Вит. Лилия Костова и Кристиян Гейзелман се озоваха в хостел „Остава.ме” в ловешкото село Ъглен по покана на служител на „Златна Панега Цимент” АД.

За двамата това е първо посещение в този край на България (Лилия е от Благоевград, а Кристиян е роден близо до Дунав в Германия) и красотата на река Вит с карстовите й скали и естествените вирове силно ги впечатлява.

„Възможността за плаж толкова близо до селото е чудесна, но разпръснатите по поляната боклуци бяха изключително грозни и разваляха цялото впечатление от това хубаво българско кътче”, каза Лилия. „Вечерта се къпахме на по-отдалечено място по реката, но решихме, че на следващия ден можем да направим нещо хубаво за всички и просто да разчистим това разкошно място.”

И така, на следващия ден, въпреки жегата двамата въоръжени с чували от местния магазин отиват на място и за час и половина събират четири чувала отпадъци: предимно опаковки от цигари, чипс и сладки, пластмасови бутилки, найлонови торбички, пластмасови чаши и чинийки.

„Видяха ни възрастни местни хора, които също плажуваха и ни благодариха”, разказва Кристиян. “Но след това се появиха и няколко коли с младежи, от които не останахме с впечатление, че наистина биха оценили направеното. Един от тях си беше опънал одеалото за пикник точно до мястото с четирите чувала боклуци.”

Според двамата все пак би имало ефект, ако на място бъдат поставени кошчета за отпадъци и табелки как да бъдат ползвани, както по река Златна Панега. Те подкрепят напълно политиката за Корпоративно социална отговорност на „Златна Панега Цимент” АД и смятат, че работата с местните жители за повишаване на екологичната им култура е много важна.

„За съжаление опазването на природата в България много изостава от световните и европейски стандарти”, споделя Лилия. Имаме много да наваксваме и в училище, и в управлението на общините. Затова всяка малка стъпка в правилната посока е вече ценна. В село Ъглен ние направихме една такава мъничка стъпка и ще се радваме, ако повече хора последват този простичък пример с почистването или правят дори още по-основното: просто да не оставят боклук след себе си.”

Показване на резултати от (41 - 45). Общо записи (97), общо страници (20).
Горе