Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

Годишен доклад 2018

Годишният доклад за 2018-та година на ТИТАН България представя бизнес постиженията на компанията по един завършен и балансиран начин, отговарящ на очакванията на акционери, партньори и общество.

10.11.2015Разширяване на продуктовата ни гама
Разширяване на продуктовата ни гама

Циментовата индустрия е насочена към въвеждане в производство на продукти, които са екологично устойчиви. С цел намаляване замърсяването на околната среда, през 2013 г. „Златна Панега Цимент“ АД започна производството на нов тип смесен цимент – CEM V/B (S-V) 32.5 N.

В този тип цимент се влагат алтернативни материали – летлива пепел и гранулирана доменна шлака, което е стъпка в посока намаляване на въглеродните емисии, както е и решение за оползотворяване на субпродукти от различни промишлени производства.

Бетон, направен от такъв смесен цимент е с по-висока плътност от бетон, направен с обикновен цимент и има по-добра непроницаемост и дълготрайност. Това допринася за по-добра дългосрочна якост, гъстота и непроницаемост на бетона, подобрява устойчивостта при корозия, гарантира дълъг експлоатационен живот и намаляване на разходите за ремонт и поддръжка. По този начин смесеният цимент е не само екологичен, но и подобрява трайността на бетона.

Новият продукт за много кратък период намери пазарната си ниша и заслужи достойно място в продуктовия микс на „Златна Панега Цимент“ АД. Факт, който ще ни накара да мислим по-активно в посока как с наличните на пазара добавки можем да обогатим в бъдеще нашата продуктова гама с цел по-пълно задоволяване нуждите на крайния потребител.

07.11.2015„Златна Панега Цимент“ АД дари апаратура за костна хирургия
„Златна Панега Цимент“ АД дари апаратура за костна хирургия

Апаратура за костна хирургия дари „Златна Панега Цимент“ АД на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен през юни 2015 г.

„Този универсален апарат служи за прерязване на малки костни фрагменти, като има и специално предназначение при прерязване на големи кости“ – каза д-р Йордан Вълешков от УМБАЛ „Д-р Георги Странски“. Той обясни, че втората му секция представлява инструмент, с който могат да се обработват костите за специфични ортопедични операции.

„Радваме се, че имахме възможността да предоставим това дарение на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“. Ръководството на завода взе това решение след като научи, че в България такава апаратура има само на няколко места. Вече са извършени пет операции с нея“. Това каза Милен Станоев, директор на завод в „Златна Панега Цимент“ АД.

Апаратурата е произведена от американската фирма STRYKER и се състои от управляваща конзола, високоскоростен мотор и е на стойност 24 624 лв.

07.11.2015„Златна Панега Цимент“ АД стана член на Българската минно-геоложка камара
„Златна Панега Цимент“ АД стана член на Българската минно-геоложка камара

Управителният съвет на Българската минно-геоложка камара (БМГК) приветства желанието на „Златна Панега Цимент“ АД да се присъедини към браншовата организация на добиваната промишленост и официално прие кандидатурата за членство на своето заседание през юли 2015 г.

Българската минно-геоложка камара (БМГК) е националнопредставителна неправителствена организация на бизнеса в областта на добива на подземни богатства и свързаните с това дейности в България. Учредена е през 1991 г. Обединява над 100 дружества и организации. Член е на Европейската асоциация на минната промишленост, металните руди и промишлените материали и на Европейската асоциация за въглища и лигнити.

„Членството на „Златна Панега Цимент“ АД в Камарата ще ни даде възможност да участваме активно в процеса на разработване на нормативни актове, засягащи минния бранш, ще ни осигури силно представителство пред държавните органи, органите за социално сътрудничество и партньорство и не на последно място – ще ни осигури достъп до информация за най-добрите практики в добива на подземни богатства“ – каза Михаил Димитров – началник цех „Кариери и натрошаване“.

Членството на „Златна Панега Цимент“ АД в БМГК ще предостави възможност на Дружеството да участва при изготвяне на национални стратегии и проектозакони, както и в инициативи, свързани с повишаване на квалификацията и условията на труд на работещите в бранша, подобряване и развитие на кадри в средните училища и осигуряване на устойчиво и екологично развитие на минното дело.

07.11.2015Състоя се третата международна конференция за защитените карстови територии
Състоя се третата международна конференция за защитените карстови територии

Международната научно-практическа конференция „Защитени карстови територии – образование и обучение“ се проведе от 23 до 26 септември 2015 г. в София.

Тя се организира от Експерименталната лаборатория по карстология на Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН. Участие взеха представители на научни и образователни институти от седем държави, студенти, специализанти и ученици, бизнес и неправителствени организации, представители на библиотечното дело и пещерняци.

На специална тържествена церемония в рамките на програмата на конференцията бяха обявени лауреатите от третото издание на Международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията“.

Директорът на завод в „Златна Панега Цимент“ АД Милен Станоев награди победителите в конкурса. Статуетките са изработени от известния скулптор Петко Арнаудов и от младия автор Йото Диков от с. Златна Панега. Те са уникати, изработени от метал и скални късове (фосили и карстови образувания) от кариера „Златна Панега“.

Кръглата маса за обсъждане на нови международни инициативи, като Олимпиада за карста, Международна година на карста и пещерите, и развитието на иновативни образователни практики, постигнаха целите на конференцията за обмена на идеи и опит. Всички участници в конференцията изтъкнаха в своите доклади и изказвания, че опазването на карста играе много важна роля за устойчивото развитие на регионите с карстови територии. Организаторът на конференцията Петър Стефанов посочи, че основният проблем в тази насока е в непознаването на карстовата специфика, поради което образованието и обучението за карста трябва да са приоритетни, особено в страни като България с широко разпространение на карста.

Първата научно-практическа конференция в България за защитените карстови територии (състояние, проблеми, перспективи) е проведена през 2005 г., а втората (мониторинг и управление) – през 2012 г.

06.11.2015Пътуващо лятно училище за карста (ProKARSTerra)
Пътуващо лятно училище за карста (ProKARSTerra)

Пътуващото лятно училище ProKARSTerra е образователна инициатива на Експерименталната лаборатория по карстология в Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН. Между 22 и 31 юли 2015 г. в него взеха участие учени, преподаватели и ученици от седем държави.

Маршрутът на училището включи най-интересните карстови райони в Северна България между Врачанска планина и Черно море. В наситената програма бяха включени посещения на обекти от повърхностния карстов комплекс и 9 пещери, демонстративни хидрохимични опробвания по профила на Крушунската бигорна каскада, цикъл от лекции за карста в България и за същността на карстовите геосистеми. Международната група посети и „Златна Панега Цимент“ АД, за което организаторите изразиха благодарността си към ръководството на циментовия завод за оказаното съдействие.

Образователната инициативата е част от специализираната стратегия ProKARSTerra-Еdu, която се разработва в международно сътрудничество с Япония и Чешка република, а от 2012 г. се подкрепя от ЮНЕСКО. Благоприятна основа за нейното осъществяване в България е широкото разпространение на изключително разнообразен карст, обявените защитени карстови територии и наличието на мрежа от разработени моделни карстови геосистеми на НИГГГ-БАН.

Пътуващото лятно училище за карста е включено в програмата на Международния научно-практически форум „Защитени карстови територии – образование и обучение“ (ProKARSTerra ’2015).

Показване на резултати от (41 - 45). Общо записи (99), общо страници (20).
Горе