Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

Годишен доклад 2018

Годишният доклад за 2018-та година на ТИТАН България представя бизнес постиженията на компанията по един завършен и балансиран начин, отговарящ на очакванията на акционери, партньори и общество.

04.12.2015Пауловния: една зелена алтернатива
Пауловния: една зелена алтернатива

Акция за залесяванепод наслов „Моят принос за зеленото бъдеще на България” се проведе в района на циментов завод „Златна Панега Цимент” на 2 ноември 2015 г.

50 деца от НМУ „Любомир Пипков” – гр.София и детски хор „Пим Пам” залесиха 170 дървета –липа, чинар, явор и пауловния. Пауловнията произхожда от Югоизточна Азия и се характеризира сизключително бърз растеж, устойчива дървесина, едри цветове и листа, добра приспособимост към повечето типове почви.

„Златна Панега Цимент” АД, съвместно с Института за гората към БАН, от 5 години създава и поддържа опитни насаждения с пауловния като следи за влиянието на местните климатични условия и почвени характеристики върху растежа и развитието на пауловнията. Експерименталните насаждения с пауловния са част от проекта за отглеждане на биогорива в района на Златна Панега, които да заменят част от конвенционалните фосилни горива в пещите за циментов клинкер на завода. С въвеждането на биогорива в производството на циментов клинкер се намаляват значително емисиите на СО2: един тон биомаса в горивната смес води до 1,3 т по-малко емисии на СО2 от производството на циментов клинкер.

Акцията „Моят принос за зеленото бъдеще на България” е част от екологичен проект „Пауловния: една зелена алтернатива”, финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., и реализиран от фондация „Евроконсулта” в сътрудничество с ТВ+ и „Златна Панега Цимент” АД.


13.11.2015Учреден е екологичен клуб в ОУ „Христо Ботев“ – с. Румянцево
Учреден е екологичен клуб в ОУ „Христо Ботев“ – с. Румянцево

Екологичен клуб в ОУ „Христо Ботев“ – с. Румянцево е учреден съвместно от екипа по Корпоративна социална отговорност в „Златна Панега Цимент“ АД и ръководството на училището. Събитието се състоя на 16 октомври 2015 г. Клубът е третият от мрежата екологични клубове по поречието на р. Златна Панега и е част от инициативата „Да осиновим река Златна Панега“.

Проект „Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески био-мониторинг на река Златна Панега – Осинови река“ представи Венцислав Василев – Директор регионален офис на Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България.

Проектът получи финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и се реализира в партньорство със „Златна Панега Цимент“ АД, Регионален исторически музей – гр. Плевен и Професионална гимназия по селско стопанство „Сергей Румянцев“ – гр. Луковит (ПГСС).

ОУ „Христо Ботев“ – с. Румянцево е третото училище по поречието на р.Златна Панега, което се включва в проекта. Ученици от екологичен клуб „Златната река“ в ПГСС представиха разработката на тема „Еко-герой в действие“, спечелила първо място в Международното състезание „Земята - позната и непозната“ в категория мултимедийна презентация през април 2015 г. в гр. Сандански.

Учениците от училището-домакин представиха приоритетите на екологичния клуб и конкретни инициативи, включени в програмата за 2015-2016 учебна година.

13.11.2015Благотворителен концерт в Съевата дупка
Благотворителен концерт в Съевата дупка

Благотворителен концерт в пещерата Съева дупка се проведе на християнския празник „Вяра, Надежда и Любов” на 17 септември 2015 г. Събитието премина под патронажа на г-жа Бояджиева – Областен управител на Ловеч, и с партньорството на „Златна Панега цимент” АД.

Благотворителният концерт се състоя по повод 30-годишнината от въвеждане на музикалното образование в ОУ „Георги Бенковски“ с. Черни Вит, община Тетевен. На фона на уникалната и дивна българска природа зрителите съпреживяха магията на българския фолклор от изпълненията на талантливите ученици.

Събраните средства ще бъдат използвани за закупуване на нови костюми на децата, които ежегодно участват и печелят различни конкурси и фестивали ‒ обясни директорът на училището Цветанка Иванова.

ОУ „Георги Бенковски“ е основано през 1867 г., а от 1985 г. в училището се въвежда изучаване на народни инструменти в паралелки с разширено изучаване на музика. Гайди, кавали, гъдулки и тамбури огласят околността на Черни Вит и до днес.

10.11.2015Акция 3 в 1
Акция 3 в 1

В разгара на есента възпитаниците на училищата в с. Златна Панега и в с. Румянцево събраха семена от местни дървесни видове, залесиха кариера „Златна Панега“ и почистиха с. Брестница.
Семената са от местни дървесни видове – шестил, обикновен явор и обикновен ясен. Те ще бъдат засадени на разсадник в завод „Златна Панега Цимент“. 194 броя фиданки – липа, цер и летен дъб, бяха извадени от разсадника и засадени на кариерата за добив на мергел и варовик.

Мини акция по почистване на с. Брестница възникна спонтанно, която децата нарекоха „Да почистим Брестница за един ден“. Учениците споделиха, че акцията е била забавна и с нетърпение очакват нови зелени инициативи.

Подобни зелени акции свързват децата по целия свят, за да се обърне внимание на проблемите на природната среда. Нещо повече – събитието насърчава мира и образованието и повишава информираността за важността на дърветата и горите в световен мащаб.

10.11.2015"Златна Панега Цимент" АД участва в Годишната среща на ENSHPO
"Златна Панега Цимент" АД участва в Годишната среща на ENSHPO

По покана на Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд, инж. Веселина Кирилова – началник отдел ЗБР на „Златна Панега Цимент“ АД, участва в работата на Годишната среща на членовете на „Европейската мрежа на професионалните организации по Безопасност и здраве при работа“ (ENSHPO) на 17 и 18 октомври 2015 г. в гр. София. Тя представи пред участниците в срещата съдържателна, интересна и емоционална презентация относно внедрените добри практики по БЗР в „ТИТАН – Златна Панега Цимент“ АД. Работата по проекта „Стъпка на промяната“ с Дю Понт и прилагане на процедурата за „Изключване , маркиране, тестване – LOTOTO” впечатлиха чуждестранните участници в конференцията.

Общото заключение на чуждестранните и български участници в срещата е, че тя премина много ползотворно и успешно. Бяха представени подробно проектите на ENSHPO в областта на здравословните и безопасни условия на труд, инициативите на Международната организация на труда в същата област, както и взаимодействието с партньорски организации в Европа и в света за реализиране на съответни проекти.

Благодарение на спонсорството за техническото обслужване, осигурено от „Златна Панега Цимент” АД, организацията на Годишната среща на членовете на ENSHPO в София беше на необходимото равнище.

За участие в срещата „Златна Панега Цимент“ АД чрез НСЗБУТ получи благодарност и от г-н Брус Филипс, председател на „Европейската мрежа на професионалните организации по Безопасност и здраве при работа“.

Показване на резултати от (36 - 40). Общо записи (99), общо страници (20).
Горе