Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

Годишен доклад 2018

Годишният доклад за 2018-та година на ТИТАН България представя бизнес постиженията на компанията по един завършен и балансиран начин, отговарящ на очакванията на акционери, партньори и общество.

29.02.2016Новата Лидерска визия на ТИТАН БЪЛГАРИЯ – в отговор на съвременните предизвикателства
Новата Лидерска визия на ТИТАН БЪЛГАРИЯ – в отговор на съвременните предизвикателства

На 15 февруари 2016 г. в х-л „Хилтън“ - София беше представена новата Лидерска визия на ТИТАН. На представянето присъстваха целият мениджърски екип и ключовите служители на компаниите на Групата в България.

Генералният директор г-н Александър Чакмаков лично запозна присъстващите с ключовите аспекти в новата платформа. Сред основните причини за създаването й беше посочена необходимостта от осигуряване на ефективно управление чрез последователност, решителност и истинска ангажираност. Посочено беше, че пред екипите на много от големите компании стоят съвременни предизвикателства, с които трябва да се съобразяват. Такива са хиперконкуренцията в световен мащаб, свръхкапацитетът и намаляването на рентабилността, бързо променящите се фактори и скоростта, с която се вземат решения, инерцията и резистентността към промените. Всичко това води до необходимостта, както мениджърите, така и служителите в компанията да развиват и усъвършенстват своите лидерски компетенции.

Г-н Чакмаков акцентира върху отправните точки в Лидерската визия на ТИТАН – етиката, потенциала и компетентността на служителите. Посланието е, че хората, които притежават и развиват тези задължителни качества, са настоящите и бъдещите служители на компанията.

Сериозно внимание беше обърнато на развитието на служителите и изграждането на среда на разбирателство и сътрудничество в компаниите на Групата. Важни елементи във визията за лидерите в ТИТАН са процесите, свързани с постигането на резултати и въвеждането на необходимите промени.
Срещата приключи с дискусия, която изведе на преден план важността да има приемственост между поколенията и стратегическа подготовка на достойни заместници.

31.12.2015Да дарим топла дреха
Да дарим топла дреха

Доброволческата инициатива под наслов „Да дарим топла дреха” се проведе сред служителите на „Златна Панега Цимент” АД през студените месеци в края на 2015 г.

Съвместно с кметовете на селата Златна Панега, Брестница и Орешене бяха идентифицирани 18 крайно бедни семейства, на които бяха предоставени дарения за Коледа и новогодишните празници.

С цел запазване достойнството на хората в нужда, с помощта на служителите на циментовия завод, бяха събрани чисти, здрави и неизносени дрехи за децата и родителите им.

Новата инициатива „Да дарим топла дреха” е още една крачка в посока развитие и подпомагане на местните общности и изпълнение на политиката за Корпоративна социална отговорност на Компанията.

31.12.2015Безопасни и здравословни условия на труд при работа с алтернативни горива
Безопасни и здравословни условия на труд при работа с алтернативни горива

Обучението по Безопасни и здравословни условия на труд при работа с алтернативни горива се проведе на 3 и 4 ноември 2015 г. в гр. Атина. Домакини на събитието бяха циментовият завод на ТИТАН в Камари и специализираната в управление на опасни отпадъци фирма „Polyeco” S.A.

В обучението взеха участие специалисти от 8 завода на Група ТИТАН в Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие. По време на сесиите се обмени опит и добри практики за безопасна работа с отпадъци и производство на алтернативни горива. Гръцката фирма „Polyecо” S.A. представи стъпките при работа с опасни отпадъци.

„Опитът в България при работа с алтернативни горива, в т.ч. осигуряване на безопасни условия на труд в тази дейност, има ключово значение за Група ТИТАН. Заводът ни и целият екип са основен източник на ноу-хау, както и център за обучение за другите страни от Групата, на които предстои да започнат работа с отпадъци”, каза Теодора Пенева, Изпълнителен директор на „ГАЕА – Зелена Алтернативна Енергия” ЕАД.

07.12.2015Бъдещето на Европа
Бъдещето на Европа

Двудневната среща Enterprise 2020 Summit „Бъдещето на Европа”се състоя на 16-17 ноември 2015 г. в Арт център Bozar в Брюксел, Белгия. Организатор на събитието беше водещата европейска бизнес мрежа за корпоративна социална отговорност CSR Europe.

Enterprise 2020представи 120 говорители, 50 изложбени щанда, 1170 минути възможности за осъществяване на контакти в мрежи и 15 интерактивни сесии. Главният изпълнителен директор на Група Титан‒г-н Димитри Папалексопулос, взе участие в интерактивната дискусия „Подкрепа за звездите – бизнес, училища и младежта” заедно с гръцката студентка Василики Понтикиду, победител в състезанието CSR student competition.

Основен акцент на срещата беше учредяването на Европейския пакт за младежта, който ще създаде 100 000 работни места. Пактът обединява публичния сектор, търговските камари, бизнеса, образователните центрове, младежки НПО и изследователски институти, които ще си сътрудничат в отварянето на поне 100 000 нови качествени работни места и стажове за млади хора чрез създаването на 10 000 бизнес-образователни партньорства. Първите резултати от тази съвместна работа ще бъдат представени на среща на върха Enterprise-Еducation през декември 2017 г.

Инициативата се осъществи под патронажа на Негово величество краля на Белгия Филип и беше подкрепена от председателите на Европейската комисия, Европейския парламент и Европейския съвет Жан-Клод Юнкер, Мартин Шулц и Доналд Туск.

Видео от учредяване на Европейския пакт за младежта

04.12.2015Пауловния: една зелена алтернатива
Пауловния: една зелена алтернатива

Акция за залесяванепод наслов „Моят принос за зеленото бъдеще на България” се проведе в района на циментов завод „Златна Панега Цимент” на 2 ноември 2015 г.

50 деца от НМУ „Любомир Пипков” – гр.София и детски хор „Пим Пам” залесиха 170 дървета –липа, чинар, явор и пауловния. Пауловнията произхожда от Югоизточна Азия и се характеризира сизключително бърз растеж, устойчива дървесина, едри цветове и листа, добра приспособимост към повечето типове почви.

„Златна Панега Цимент” АД, съвместно с Института за гората към БАН, от 5 години създава и поддържа опитни насаждения с пауловния като следи за влиянието на местните климатични условия и почвени характеристики върху растежа и развитието на пауловнията. Експерименталните насаждения с пауловния са част от проекта за отглеждане на биогорива в района на Златна Панега, които да заменят част от конвенционалните фосилни горива в пещите за циментов клинкер на завода. С въвеждането на биогорива в производството на циментов клинкер се намаляват значително емисиите на СО2: един тон биомаса в горивната смес води до 1,3 т по-малко емисии на СО2 от производството на циментов клинкер.

Акцията „Моят принос за зеленото бъдеще на България” е част от екологичен проект „Пауловния: една зелена алтернатива”, финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., и реализиран от фондация „Евроконсулта” в сътрудничество с ТВ+ и „Златна Панега Цимент” АД.


Показване на резултати от (31 - 35). Общо записи (98), общо страници (20).
Горе