Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

Годишен доклад 2018

Годишният доклад за 2018-та година на ТИТАН България представя бизнес постиженията на компанията по един завършен и балансиран начин, отговарящ на очакванията на акционери, партньори и общество.

12.05.2016Конкурс за пано "Осинови река"
Конкурс за пано "Осинови река"

Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески биомониторинг на река Златна Панега - Осинови река.

Жури от представители на организациите партньори по проекта ще присъди наградите на конкурса пано "ОСИНОВИ РЕКА". Право на учасие имат деца от 8 до 18 години.

29.02.2016ТИТАН БЪЛГАРИЯ в „Лидерите, които строят“
ТИТАН БЪЛГАРИЯ в „Лидерите, които строят“

На 18 февруари, 2016 г. в залата на Ректората на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ – София), г-н Александър Чакмаков – изпълнителен директор на ТИТАН БЪЛГАРИЯ, се срещна със студенти на университета. Срещата е част от програмата на нашата компанията за развитие на успешната ни работодателска марка и за изграждане връзки с академичната общност в България. Поканата за участие като лектор беше отправена към г-н Чакмаков от Hobelix и WishBox - инициатори на информационната програма „Лидерите, които строят“. Всяка седмица програмата осигурява възможност на студентите да се срещат с мениджъри на водещи компании в строителния сектор, които споделят опита си и дискутират по важни теми с тях.

Г-н Александър Чакмаков сподели с бъдещите инженери наблюденията си за това, че българското образование е на много добро ниво и стажовете в чужбина са необходими заради навлизането на новите технологии. Лекторът посъветва студентите да потърсят професионалната си реализацията в България, защото според него „времето, когато се избираше разнасянето на пица в чужбина пред започването на работа като инженер в България, е отминало“.

Според г-н Чакмаков ключът за успеха е да вярваш в себе и да имаш самочувствие да вземаш индивидуални и бързи решения. Дори и грешни, взетите решения могат да бъдат поправени, но закъснелите решения често са неадекватни за дадената ситуация.

По време на срещата, студентите се запознаха със структурата на управление на компанията ТИТАН БЪЛГАРИЯ, производствените процеси в циментовия завод в Златна Панега, както и с използването на новите технологии за съчетаване на икономическия растеж и намаляване на консумацията на горива и електроенергия. Към студентите беше отправена покана за посещение на циментовия завод на ТИТАН в Златна Панега и възможност за участие в стажантска програма.

29.02.2016Новата Лидерска визия на ТИТАН БЪЛГАРИЯ – в отговор на съвременните предизвикателства
Новата Лидерска визия на ТИТАН БЪЛГАРИЯ – в отговор на съвременните предизвикателства

На 15 февруари 2016 г. в х-л „Хилтън“ - София беше представена новата Лидерска визия на ТИТАН. На представянето присъстваха целият мениджърски екип и ключовите служители на компаниите на Групата в България.

Генералният директор г-н Александър Чакмаков лично запозна присъстващите с ключовите аспекти в новата платформа. Сред основните причини за създаването й беше посочена необходимостта от осигуряване на ефективно управление чрез последователност, решителност и истинска ангажираност. Посочено беше, че пред екипите на много от големите компании стоят съвременни предизвикателства, с които трябва да се съобразяват. Такива са хиперконкуренцията в световен мащаб, свръхкапацитетът и намаляването на рентабилността, бързо променящите се фактори и скоростта, с която се вземат решения, инерцията и резистентността към промените. Всичко това води до необходимостта, както мениджърите, така и служителите в компанията да развиват и усъвършенстват своите лидерски компетенции.

Г-н Чакмаков акцентира върху отправните точки в Лидерската визия на ТИТАН – етиката, потенциала и компетентността на служителите. Посланието е, че хората, които притежават и развиват тези задължителни качества, са настоящите и бъдещите служители на компанията.

Сериозно внимание беше обърнато на развитието на служителите и изграждането на среда на разбирателство и сътрудничество в компаниите на Групата. Важни елементи във визията за лидерите в ТИТАН са процесите, свързани с постигането на резултати и въвеждането на необходимите промени.
Срещата приключи с дискусия, която изведе на преден план важността да има приемственост между поколенията и стратегическа подготовка на достойни заместници.

31.12.2015Да дарим топла дреха
Да дарим топла дреха

Доброволческата инициатива под наслов „Да дарим топла дреха” се проведе сред служителите на „Златна Панега Цимент” АД през студените месеци в края на 2015 г.

Съвместно с кметовете на селата Златна Панега, Брестница и Орешене бяха идентифицирани 18 крайно бедни семейства, на които бяха предоставени дарения за Коледа и новогодишните празници.

С цел запазване достойнството на хората в нужда, с помощта на служителите на циментовия завод, бяха събрани чисти, здрави и неизносени дрехи за децата и родителите им.

Новата инициатива „Да дарим топла дреха” е още една крачка в посока развитие и подпомагане на местните общности и изпълнение на политиката за Корпоративна социална отговорност на Компанията.

31.12.2015Безопасни и здравословни условия на труд при работа с алтернативни горива
Безопасни и здравословни условия на труд при работа с алтернативни горива

Обучението по Безопасни и здравословни условия на труд при работа с алтернативни горива се проведе на 3 и 4 ноември 2015 г. в гр. Атина. Домакини на събитието бяха циментовият завод на ТИТАН в Камари и специализираната в управление на опасни отпадъци фирма „Polyeco” S.A.

В обучението взеха участие специалисти от 8 завода на Група ТИТАН в Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие. По време на сесиите се обмени опит и добри практики за безопасна работа с отпадъци и производство на алтернативни горива. Гръцката фирма „Polyecо” S.A. представи стъпките при работа с опасни отпадъци.

„Опитът в България при работа с алтернативни горива, в т.ч. осигуряване на безопасни условия на труд в тази дейност, има ключово значение за Група ТИТАН. Заводът ни и целият екип са основен източник на ноу-хау, както и център за обучение за другите страни от Групата, на които предстои да започнат работа с отпадъци”, каза Теодора Пенева, Изпълнителен директор на „ГАЕА – Зелена Алтернативна Енергия” ЕАД.

Показване на резултати от (31 - 35). Общо записи (100), общо страници (20).
Горе