Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

Годишен доклад 2017

Годишният доклад за 2017-та година на ТИТАН България представя бизнес постиженията на компанията по един завършен и балансиран начин, отговарящ на очакванията на акционери, партньори и общество.

Годишен доклад 2014

През месец май 2014 г. се навършиха 10 години от присъединяването на „Златна Панега Цимент” АД към Група ТИТАН. Тази годишнина се превърна в повод да представим първия изчерпателен интегриран Годишен доклад на „Златна Панега Цимент” АД.

08.07.2016Обучение „Целеполагане и приоритизиране” - гр. Троян 10.06.2016 г.
Обучение „Целеполагане и приоритизиране” - гр. Троян 10.06.2016 г.

Основен фокус в обучителните програми на компанията и през 2016 г. е поставен върху развитието на лидерство, усвояване и надграждане на мениджърски умения от нашите мениджъри и ключови служители. В тази връзка, организирахме еднодневно обучение на тема „Целеполагане и приоритизиране”, в което взеха участие 56 ключови служители на компанията.

Обучението стартира с теоретични модели за ролите на мениджъра, премина през умението да поставяме и следваме цели, също така да приоритизираме задачите си, така че да постигаме ефективна организация на професионалния си живот. Изведохме, че това е част от пътя за постигане на личен успех.

Преведохме нашите участници през едно интерактивно и забавно представено обучение. Заложихме на провокацията и интересните примери, които обвързахме с ежедневния работен процес. По време на обучението говорихме за това как да бъдем ефективни и ефикасни; как да променим собствените си нагласи и да се преминем от модела „аз трябва” към „аз искам”. Засегнахме подробно темата за управление чрез цели, защото коректно поставените цели внасят яснота в работните взаимоотношения. Те ни насочват как да сме успешни на конкретната позиция, а също как успешно да участваме в постигане на стратегически цели на компанията.

Говорихме за важните фактори на ефективното приоритизиране; как да се справим с провокациите и предизвикателствата в една конфликтна ситуация; какви подходи и стратегии да използваме. Фокусирахме се и върху ефективната комуникация – как да изпращаме ясни послания и да отчитаме особеностите на различните видове комуникация. Поставихме акцент върху делегирането като основна мениджърска дейност и важен инструмент в управлението на екипи. Не на последно място, отбелязахме темата за управление на промяната, коментирахме постоянно променящата се организация като част от логичния процес на съвремието. Дискутирахме как да се справим с реакциите, предизвикани от процесите на промяна и как ние да бъдем движещата сила за въвеждане на промяна и иновативни решения.

На финала на обучението обобщихме какви са ключовите стъпки, които да следваме, за да получим най-добрите резултати, как да мобилизираме и насочим усилията си в градивна посока, как да следваме заедно с нашите мениджъри и колеги една и съща цел, и да се определим като ефективен екип.

22.06.2016Комуникационна среща - юни 2016
Комуникационна среща - юни 2016

В края на 2014 година се проведе Проучване на мнението на служителите в компанията. Като основна област за подобрение беше идентифицирана вътрешната комуникация. Служителите на компанията сами споделиха своето желание да се работи за повишаване нивото и качеството на комуникация между мениджмънта и служителите, както и между различните отдели в дружеството и между компаниите на Групата Титан. Те поискаха да научат повече за бизнес целите и приоритетите на Титан България и на Групата Титан.

На 2 юни в хотел Хилтън, поканихме нашите мениджъри и ключови служители на комуникационна среща. Основната й цел беше да бъдат представени приоритетите, предизвикателствата и новите проекти, които ще се реализират в Група Титан.

Вдъхновяващо начало беше поставено от филм с мотивираща реч на Марк Галахар, известен мениджър във Формула 1. Важен акцент в програма на срещата бяха приоритетите в областта на осигуряването на Здравословни и безопасни условия на труд, представени от г-жа Виолета Василева, мениджър „Здраве и Безопасност”.

За историята на технологията в производството на цимент говори Милен Станоев, директор на завода. Той очерта основните моменти за бъдещото развитие на технологията за производство и типовете цимент. Вторият акцент в презентацията бяха начините за намаляване на консумираните в производството топлинна и електрическа енергия. Представени бяха и най-добрите практики в Германия за използване на алтернативни горива, като се направи сравнение с настоящите резултати на завода в Златна Панега. Засегната бе и темата за въглеродния двуокис като глобално предизвикателство и начините за намаляване на емисиите в циментовото производство, а също и за бъдещото предизвикателство за улавянето на СО2 емисиите и използването им в иновативни проекти.

Срещата продължи с презентация на г-н Александър Чакмаков, Генерален директор на Титан България, за пазарните тенденции и предизвикателства в индустрията. Финансовите резултати на Групата Титан и тези на Титан България бяха представени от Финансовия и административен директор, Бисер Досев.

Дискусия провокира представената от началник отдел „Опазване на околната среда” Екатерина Шилеграска, тема, която говори за предизвикателствата, свързани с промените в климата, пред които се изправят циментовите производители в ЕС, и готовността на компанията да се справи с тях. Завършихме с презентация на Люба Никифорова, експерт „Бизнес развитие”, която очерта общата идея за Корпоративна Социална Отговорност, приложението й в циментовата индустрия като цяло и в оперативната работа на Титан България. Бяха описани накратко съществуващите инициативи за устойчиво развитие на компанията и плановете за бъдеща работа по структурирането и прилагането в района на Златна Панега на реализирания от Титан Косово проект за развитие на агро микро-бизнес LAB.

Тази първа комуникационна среща поставя началото на цикъл от подобни събития, с които целим, да постигнем подобряване на ангажираността на служителите, да работим с ясни, общи цели и да вървим заедно по пътя за повишаване на бизнес постиженията на компанията.

Вдъхновяващо начало беше поставено от филм с мотивираща реч на Марк Галахар, известен мениджър във Формула 1.12.05.2016Конкурс за пано "Осинови река"
Конкурс за пано "Осинови река"

Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески биомониторинг на река Златна Панега - Осинови река.

Жури от представители на организациите партньори по проекта ще присъди наградите на конкурса пано "ОСИНОВИ РЕКА". Право на учасие имат деца от 8 до 18 години.

29.02.2016ТИТАН БЪЛГАРИЯ в „Лидерите, които строят“
ТИТАН БЪЛГАРИЯ в „Лидерите, които строят“

На 18 февруари, 2016 г. в залата на Ректората на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ – София), г-н Александър Чакмаков – изпълнителен директор на ТИТАН БЪЛГАРИЯ, се срещна със студенти на университета. Срещата е част от програмата на нашата компанията за развитие на успешната ни работодателска марка и за изграждане връзки с академичната общност в България. Поканата за участие като лектор беше отправена към г-н Чакмаков от Hobelix и WishBox - инициатори на информационната програма „Лидерите, които строят“. Всяка седмица програмата осигурява възможност на студентите да се срещат с мениджъри на водещи компании в строителния сектор, които споделят опита си и дискутират по важни теми с тях.

Г-н Александър Чакмаков сподели с бъдещите инженери наблюденията си за това, че българското образование е на много добро ниво и стажовете в чужбина са необходими заради навлизането на новите технологии. Лекторът посъветва студентите да потърсят професионалната си реализацията в България, защото според него „времето, когато се избираше разнасянето на пица в чужбина пред започването на работа като инженер в България, е отминало“.

Според г-н Чакмаков ключът за успеха е да вярваш в себе и да имаш самочувствие да вземаш индивидуални и бързи решения. Дори и грешни, взетите решения могат да бъдат поправени, но закъснелите решения често са неадекватни за дадената ситуация.

По време на срещата, студентите се запознаха със структурата на управление на компанията ТИТАН БЪЛГАРИЯ, производствените процеси в циментовия завод в Златна Панега, както и с използването на новите технологии за съчетаване на икономическия растеж и намаляване на консумацията на горива и електроенергия. Към студентите беше отправена покана за посещение на циментовия завод на ТИТАН в Златна Панега и възможност за участие в стажантска програма.

29.02.2016Новата Лидерска визия на ТИТАН БЪЛГАРИЯ – в отговор на съвременните предизвикателства
Новата Лидерска визия на ТИТАН БЪЛГАРИЯ – в отговор на съвременните предизвикателства

На 15 февруари 2016 г. в х-л „Хилтън“ - София беше представена новата Лидерска визия на ТИТАН. На представянето присъстваха целият мениджърски екип и ключовите служители на компаниите на Групата в България.

Генералният директор г-н Александър Чакмаков лично запозна присъстващите с ключовите аспекти в новата платформа. Сред основните причини за създаването й беше посочена необходимостта от осигуряване на ефективно управление чрез последователност, решителност и истинска ангажираност. Посочено беше, че пред екипите на много от големите компании стоят съвременни предизвикателства, с които трябва да се съобразяват. Такива са хиперконкуренцията в световен мащаб, свръхкапацитетът и намаляването на рентабилността, бързо променящите се фактори и скоростта, с която се вземат решения, инерцията и резистентността към промените. Всичко това води до необходимостта, както мениджърите, така и служителите в компанията да развиват и усъвършенстват своите лидерски компетенции.

Г-н Чакмаков акцентира върху отправните точки в Лидерската визия на ТИТАН – етиката, потенциала и компетентността на служителите. Посланието е, че хората, които притежават и развиват тези задължителни качества, са настоящите и бъдещите служители на компанията.

Сериозно внимание беше обърнато на развитието на служителите и изграждането на среда на разбирателство и сътрудничество в компаниите на Групата. Важни елементи във визията за лидерите в ТИТАН са процесите, свързани с постигането на резултати и въвеждането на необходимите промени.
Срещата приключи с дискусия, която изведе на преден план важността да има приемственост между поколенията и стратегическа подготовка на достойни заместници.

Показване на резултати от (26 - 30). Общо записи (97), общо страници (20).
Горе