Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

Годишен доклад 2018

Годишният доклад за 2018-та година на ТИТАН България представя бизнес постиженията на компанията по един завършен и балансиран начин, отговарящ на очакванията на акционери, партньори и общество.

23.08.2016Ежегодно почистване на река Златна Панега
Ежегодно почистване на река Златна Панега

На 25 март 2016 година, по случай Световния ден на водата, се проведе ежегодната акция на „Златна Панега Цимент” АД по почистване бреговете и коритото на р. Златна Панега.

Тази година инициативата по почистването, която е част от дейностите за корпоративна социална отговорност на фирма Титан, се радва на изключителен интерес. В мероприятието се включиха множество доброволци от различни организации и институции - 50 ученици и учители от училищата в селата Златна Панега и Румянцево и град Луковит, служители на Регионален исторически музей Плевен – секция Природа и Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България и представители на риболовен клуб „Стари видри”. Доброволците в акцията бяха подпомогнати от служителите на „ПЕПО 2000” и „Инвест-М”.

В резултат на активността и мотивацията на всички участници бяха събрани 267 чувала горими и 60 чувала негорими отпадъци. Те бяха извозени до инсталацията за производство на инженерно гориво в циментовия завод, където ще бъдат оползотворени в пещите за циментов клинкер.

26.07.2016Д-р Мартин Шнайдер (VDZ) посети завода в Златна Панега
Д-р Мартин Шнайдер (VDZ) посети завода в Златна Панега

На 19 и 20 юли 2016 по покана на Изпълнителния директор на „Златна Панега Цимент“ г-н Александър Чакмаков в България на приятелско посещение беше д-р Мартин Шнайдер, който е Главен изпълнителен директор на Германската циментова асоциация (VDZ) и ръководител на Изследователския институт към VDZ, както и Управляващ директор на Европейската циментова научно-изследователска асоциация (ECRA), чиито седалища са в Дюселдорф, Германия. Д-р Шнайдер има докторска степен от Института по приложна физика към Университета в Бон. Той работи във VDZ от 1991, като първата му работа е била свързана с технологиите за опазване на околната среда и химията на цимента.

Д-р Шнайдер посети завода и се срещна с част от ръководството и средния мениджмънт. Директорът на завода, г-н Милен Станоев, представи „Златна Панега Цимент“, като обърна внимание не само на историята и настоящото състояние на предприятието, но и на постиженията и бъдещите планове за развитие, както и на настоящите големи проекти. Презентацията беше последвана от интересна дискусия, в която се засегнаха темите за използването на алтернативни горива и бъдещите лимити за емисии на газове, както и за нови типове цимент и технологии. Д-р Шнайдер беше впечатлен от това колко бързо сме постигнали заместване с алтернативни горива и от резултатите по отношение на използването им, както и от програмата за бъдещото развитие в тази насока.

Целта на посещението на д-р Шнайдер е бъдещо по-близко сътрудничество с VDZ и съдействие за въвеждане в „Златна Панега Цимент“ на модерни практики, технологии и ноу-хау в циментопроизводството, основани на резултатите от последните и най-нови научни изследвания в областта.

В края на посещението си в завода д-р Шнайдер заедно с господата Чакмаков и Станоев направи обиколка из завода и разгледа съоръженията и инсталациите. Гостът беше особено впечатлен от визията и озеленяването на завода, което е изключителна рядкост дори и в модерните циментови заводи.

20.07.2016Комуникационна среща за служителите и техните семейства - 08.07.2016 г. (СНИМКИ+ВИДЕО)
Комуникационна среща за служителите и техните семейства - 08.07.2016 г. (СНИМКИ+ВИДЕО)

Титан България продължава да работи усилено за повишаване качеството на комуникация с нейните служите. Мениджърският екип на Титан България организира поредната комуникационна среща на 8 юли 2016 година.

Този път значително разширихме кръга на участниците в събитието като поканихме не само всички наши служители и техните семейства, но и служители на външни фирми, работещи на територията на завода.

Основни акценти в срещата бяха приоритетите и предизвикателствата, пред които е изправена компанията, като в допълнение гостите на събитието бяха запознати и с основните дейности и функции на отделите и дирекциите на всички компании на Титан България.

Срещата откри Генералният директор на компанията, който приветства гостите и представи целите на събитието. Последваха различни презентации, прекъсвани от свежи музикални паузи по времето, на които ни радваха със своите песни децата от читалището в град Ябланица, а с колоритните си танци и хора, самодейния танцов състав от град Луковит.

Програмата на събитието следваше предварително очертана пътека, по която да преведем нашите служители и техните семейства, за да направим разбираема за тях сложната материя от дейности, които компанията извършва.

Стартирахме с очертаване на основните приоритети на компанията и използването на алтернативни горива. Продължихме с представяне на финансовите резултати и се запознахме с колегите, които работят във Финансова и административна дирекция и кредитен контрол. Обсъдихме пазара на цимент, както и продажбите на компанията, запознахме се с основните функции и задължения на колегите, отговорни за продажбите, транспорта и логистиката. Представени бяха и големите инвестиционни проекти от 2004 г. до сега, като преляхме в голяма и важна за нас тема за Здравето и безопасността, а мотото на презентацията беше „Всяка злополука може да бъде избегната”.

Начална точка на голямата тема за производството се постави с представянето на ключовите постижения за 2015 - 2016 г. и бъдещите насоки в производството на клинкер и цимент. Продължихме разговора за предизвикателствата и настоящите и бъдещи проекти, по които работят в цех Пещи и Суровинни мелници, цех Кариера и цех Опаковка, Експедиция и Циментови мелници. Впечатляващ филм за дейностите по механоподдръжка бяха подготвили колегите от отдела, след което продължихме темата за поддръжката на съоръженията с представяне на екипа на отдел Електроподдръжка.

За да придобият гостите ни пълна картина за дейностите, извършвани в завода, говорихме още и за разработването на автоматизирана система за отчети и дейностите и проектите ни по опазване на околната среда. Стремежът на компанията да бъде социален работодател, който работи в посока привличане и задържане на квалифицирани и лоялни служители, беше част от акцентите в представянето на функциите на дирекция Човешки ресурси.

Как в завода използваме алтернативни горива ни представи колега от ГАЕА „Зелена Алтернативна Енергия”. Веднага след това се запознахме с производствените бази на „Златна Панега Бетон” и големите строителни проекти, които са били изградени с произведения от нас бетон. Почти на финала засегнахме темата за добива на инертни материали.

Оставихме и време на нашите гостите да ни зададат своите въпроси, като Генералния директор на компанията, отговори лично на всички тях.

Официалната част на събитието завърши с представяне на проектите на компанията, свързани с Корпоративната социална отговорност, инициативите за устойчиво развитие и дарителските ни дейности.

Атрактивен финал на вечерта ни осигуриха музикантите от "Дърти пърчис", които забавляваха до късно нашите колеги, гости и техните семейства.

Вижте видео:08.07.2016Обучение „Целеполагане и приоритизиране” - гр. Троян 10.06.2016 г.
Обучение „Целеполагане и приоритизиране” - гр. Троян 10.06.2016 г.

Основен фокус в обучителните програми на компанията и през 2016 г. е поставен върху развитието на лидерство, усвояване и надграждане на мениджърски умения от нашите мениджъри и ключови служители. В тази връзка, организирахме еднодневно обучение на тема „Целеполагане и приоритизиране”, в което взеха участие 56 ключови служители на компанията.

Обучението стартира с теоретични модели за ролите на мениджъра, премина през умението да поставяме и следваме цели, също така да приоритизираме задачите си, така че да постигаме ефективна организация на професионалния си живот. Изведохме, че това е част от пътя за постигане на личен успех.

Преведохме нашите участници през едно интерактивно и забавно представено обучение. Заложихме на провокацията и интересните примери, които обвързахме с ежедневния работен процес. По време на обучението говорихме за това как да бъдем ефективни и ефикасни; как да променим собствените си нагласи и да се преминем от модела „аз трябва” към „аз искам”. Засегнахме подробно темата за управление чрез цели, защото коректно поставените цели внасят яснота в работните взаимоотношения. Те ни насочват как да сме успешни на конкретната позиция, а също как успешно да участваме в постигане на стратегически цели на компанията.

Говорихме за важните фактори на ефективното приоритизиране; как да се справим с провокациите и предизвикателствата в една конфликтна ситуация; какви подходи и стратегии да използваме. Фокусирахме се и върху ефективната комуникация – как да изпращаме ясни послания и да отчитаме особеностите на различните видове комуникация. Поставихме акцент върху делегирането като основна мениджърска дейност и важен инструмент в управлението на екипи. Не на последно място, отбелязахме темата за управление на промяната, коментирахме постоянно променящата се организация като част от логичния процес на съвремието. Дискутирахме как да се справим с реакциите, предизвикани от процесите на промяна и как ние да бъдем движещата сила за въвеждане на промяна и иновативни решения.

На финала на обучението обобщихме какви са ключовите стъпки, които да следваме, за да получим най-добрите резултати, как да мобилизираме и насочим усилията си в градивна посока, как да следваме заедно с нашите мениджъри и колеги една и съща цел, и да се определим като ефективен екип.

22.06.2016Комуникационна среща - юни 2016
Комуникационна среща - юни 2016

В края на 2014 година се проведе Проучване на мнението на служителите в компанията. Като основна област за подобрение беше идентифицирана вътрешната комуникация. Служителите на компанията сами споделиха своето желание да се работи за повишаване нивото и качеството на комуникация между мениджмънта и служителите, както и между различните отдели в дружеството и между компаниите на Групата Титан. Те поискаха да научат повече за бизнес целите и приоритетите на Титан България и на Групата Титан.

На 2 юни в хотел Хилтън, поканихме нашите мениджъри и ключови служители на комуникационна среща. Основната й цел беше да бъдат представени приоритетите, предизвикателствата и новите проекти, които ще се реализират в Група Титан.

Вдъхновяващо начало беше поставено от филм с мотивираща реч на Марк Галахар, известен мениджър във Формула 1. Важен акцент в програма на срещата бяха приоритетите в областта на осигуряването на Здравословни и безопасни условия на труд, представени от г-жа Виолета Василева, мениджър „Здраве и Безопасност”.

За историята на технологията в производството на цимент говори Милен Станоев, директор на завода. Той очерта основните моменти за бъдещото развитие на технологията за производство и типовете цимент. Вторият акцент в презентацията бяха начините за намаляване на консумираните в производството топлинна и електрическа енергия. Представени бяха и най-добрите практики в Германия за използване на алтернативни горива, като се направи сравнение с настоящите резултати на завода в Златна Панега. Засегната бе и темата за въглеродния двуокис като глобално предизвикателство и начините за намаляване на емисиите в циментовото производство, а също и за бъдещото предизвикателство за улавянето на СО2 емисиите и използването им в иновативни проекти.

Срещата продължи с презентация на г-н Александър Чакмаков, Генерален директор на Титан България, за пазарните тенденции и предизвикателства в индустрията. Финансовите резултати на Групата Титан и тези на Титан България бяха представени от Финансовия и административен директор, Бисер Досев.

Дискусия провокира представената от началник отдел „Опазване на околната среда” Екатерина Шилеграска, тема, която говори за предизвикателствата, свързани с промените в климата, пред които се изправят циментовите производители в ЕС, и готовността на компанията да се справи с тях. Завършихме с презентация на Люба Никифорова, експерт „Бизнес развитие”, която очерта общата идея за Корпоративна Социална Отговорност, приложението й в циментовата индустрия като цяло и в оперативната работа на Титан България. Бяха описани накратко съществуващите инициативи за устойчиво развитие на компанията и плановете за бъдеща работа по структурирането и прилагането в района на Златна Панега на реализирания от Титан Косово проект за развитие на агро микро-бизнес LAB.

Тази първа комуникационна среща поставя началото на цикъл от подобни събития, с които целим, да постигнем подобряване на ангажираността на служителите, да работим с ясни, общи цели и да вървим заедно по пътя за повишаване на бизнес постиженията на компанията.

Вдъхновяващо начало беше поставено от филм с мотивираща реч на Марк Галахар, известен мениджър във Формула 1.Показване на резултати от (26 - 30). Общо записи (100), общо страници (20).
Горе