Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

Годишен доклад 2018

Годишният доклад за 2018-та година на ТИТАН България представя бизнес постиженията на компанията по един завършен и балансиран начин, отговарящ на очакванията на акционери, партньори и общество.

26.07.2016Д-р Мартин Шнайдер (VDZ) посети завода в Златна Панега
Д-р Мартин Шнайдер (VDZ) посети завода в Златна Панега

На 19 и 20 юли 2016 по покана на Изпълнителния директор на „Златна Панега Цимент“ г-н Александър Чакмаков в България на приятелско посещение беше д-р Мартин Шнайдер, който е Главен изпълнителен директор на Германската циментова асоциация (VDZ) и ръководител на Изследователския институт към VDZ, както и Управляващ директор на Европейската циментова научно-изследователска асоциация (ECRA), чиито седалища са в Дюселдорф, Германия. Д-р Шнайдер има докторска степен от Института по приложна физика към Университета в Бон. Той работи във VDZ от 1991, като първата му работа е била свързана с технологиите за опазване на околната среда и химията на цимента.

Д-р Шнайдер посети завода и се срещна с част от ръководството и средния мениджмънт. Директорът на завода, г-н Милен Станоев, представи „Златна Панега Цимент“, като обърна внимание не само на историята и настоящото състояние на предприятието, но и на постиженията и бъдещите планове за развитие, както и на настоящите големи проекти. Презентацията беше последвана от интересна дискусия, в която се засегнаха темите за използването на алтернативни горива и бъдещите лимити за емисии на газове, както и за нови типове цимент и технологии. Д-р Шнайдер беше впечатлен от това колко бързо сме постигнали заместване с алтернативни горива и от резултатите по отношение на използването им, както и от програмата за бъдещото развитие в тази насока.

Целта на посещението на д-р Шнайдер е бъдещо по-близко сътрудничество с VDZ и съдействие за въвеждане в „Златна Панега Цимент“ на модерни практики, технологии и ноу-хау в циментопроизводството, основани на резултатите от последните и най-нови научни изследвания в областта.

В края на посещението си в завода д-р Шнайдер заедно с господата Чакмаков и Станоев направи обиколка из завода и разгледа съоръженията и инсталациите. Гостът беше особено впечатлен от визията и озеленяването на завода, което е изключителна рядкост дори и в модерните циментови заводи.

20.07.2016Комуникационна среща за служителите и техните семейства - 08.07.2016 г. (СНИМКИ+ВИДЕО)
Комуникационна среща за служителите и техните семейства - 08.07.2016 г. (СНИМКИ+ВИДЕО)

Титан България продължава да работи усилено за повишаване качеството на комуникация с нейните служите. Мениджърският екип на Титан България организира поредната комуникационна среща на 8 юли 2016 година.

Този път значително разширихме кръга на участниците в събитието като поканихме не само всички наши служители и техните семейства, но и служители на външни фирми, работещи на територията на завода.

Основни акценти в срещата бяха приоритетите и предизвикателствата, пред които е изправена компанията, като в допълнение гостите на събитието бяха запознати и с основните дейности и функции на отделите и дирекциите на всички компании на Титан България.

Срещата откри Генералният директор на компанията, който приветства гостите и представи целите на събитието. Последваха различни презентации, прекъсвани от свежи музикални паузи по времето, на които ни радваха със своите песни децата от читалището в град Ябланица, а с колоритните си танци и хора, самодейния танцов състав от град Луковит.

Програмата на събитието следваше предварително очертана пътека, по която да преведем нашите служители и техните семейства, за да направим разбираема за тях сложната материя от дейности, които компанията извършва.

Стартирахме с очертаване на основните приоритети на компанията и използването на алтернативни горива. Продължихме с представяне на финансовите резултати и се запознахме с колегите, които работят във Финансова и административна дирекция и кредитен контрол. Обсъдихме пазара на цимент, както и продажбите на компанията, запознахме се с основните функции и задължения на колегите, отговорни за продажбите, транспорта и логистиката. Представени бяха и големите инвестиционни проекти от 2004 г. до сега, като преляхме в голяма и важна за нас тема за Здравето и безопасността, а мотото на презентацията беше „Всяка злополука може да бъде избегната”.

Начална точка на голямата тема за производството се постави с представянето на ключовите постижения за 2015 - 2016 г. и бъдещите насоки в производството на клинкер и цимент. Продължихме разговора за предизвикателствата и настоящите и бъдещи проекти, по които работят в цех Пещи и Суровинни мелници, цех Кариера и цех Опаковка, Експедиция и Циментови мелници. Впечатляващ филм за дейностите по механоподдръжка бяха подготвили колегите от отдела, след което продължихме темата за поддръжката на съоръженията с представяне на екипа на отдел Електроподдръжка.

За да придобият гостите ни пълна картина за дейностите, извършвани в завода, говорихме още и за разработването на автоматизирана система за отчети и дейностите и проектите ни по опазване на околната среда. Стремежът на компанията да бъде социален работодател, който работи в посока привличане и задържане на квалифицирани и лоялни служители, беше част от акцентите в представянето на функциите на дирекция Човешки ресурси.

Как в завода използваме алтернативни горива ни представи колега от ГАЕА „Зелена Алтернативна Енергия”. Веднага след това се запознахме с производствените бази на „Златна Панега Бетон” и големите строителни проекти, които са били изградени с произведения от нас бетон. Почти на финала засегнахме темата за добива на инертни материали.

Оставихме и време на нашите гостите да ни зададат своите въпроси, като Генералния директор на компанията, отговори лично на всички тях.

Официалната част на събитието завърши с представяне на проектите на компанията, свързани с Корпоративната социална отговорност, инициативите за устойчиво развитие и дарителските ни дейности.

Атрактивен финал на вечерта ни осигуриха музикантите от "Дърти пърчис", които забавляваха до късно нашите колеги, гости и техните семейства.

Вижте видео:08.07.2016Обучение „Целеполагане и приоритизиране” - гр. Троян 10.06.2016 г.
Обучение „Целеполагане и приоритизиране” - гр. Троян 10.06.2016 г.

Основен фокус в обучителните програми на компанията и през 2016 г. е поставен върху развитието на лидерство, усвояване и надграждане на мениджърски умения от нашите мениджъри и ключови служители. В тази връзка, организирахме еднодневно обучение на тема „Целеполагане и приоритизиране”, в което взеха участие 56 ключови служители на компанията.

Обучението стартира с теоретични модели за ролите на мениджъра, премина през умението да поставяме и следваме цели, също така да приоритизираме задачите си, така че да постигаме ефективна организация на професионалния си живот. Изведохме, че това е част от пътя за постигане на личен успех.

Преведохме нашите участници през едно интерактивно и забавно представено обучение. Заложихме на провокацията и интересните примери, които обвързахме с ежедневния работен процес. По време на обучението говорихме за това как да бъдем ефективни и ефикасни; как да променим собствените си нагласи и да се преминем от модела „аз трябва” към „аз искам”. Засегнахме подробно темата за управление чрез цели, защото коректно поставените цели внасят яснота в работните взаимоотношения. Те ни насочват как да сме успешни на конкретната позиция, а също как успешно да участваме в постигане на стратегически цели на компанията.

Говорихме за важните фактори на ефективното приоритизиране; как да се справим с провокациите и предизвикателствата в една конфликтна ситуация; какви подходи и стратегии да използваме. Фокусирахме се и върху ефективната комуникация – как да изпращаме ясни послания и да отчитаме особеностите на различните видове комуникация. Поставихме акцент върху делегирането като основна мениджърска дейност и важен инструмент в управлението на екипи. Не на последно място, отбелязахме темата за управление на промяната, коментирахме постоянно променящата се организация като част от логичния процес на съвремието. Дискутирахме как да се справим с реакциите, предизвикани от процесите на промяна и как ние да бъдем движещата сила за въвеждане на промяна и иновативни решения.

На финала на обучението обобщихме какви са ключовите стъпки, които да следваме, за да получим най-добрите резултати, как да мобилизираме и насочим усилията си в градивна посока, как да следваме заедно с нашите мениджъри и колеги една и съща цел, и да се определим като ефективен екип.

22.06.2016Комуникационна среща - юни 2016
Комуникационна среща - юни 2016

В края на 2014 година се проведе Проучване на мнението на служителите в компанията. Като основна област за подобрение беше идентифицирана вътрешната комуникация. Служителите на компанията сами споделиха своето желание да се работи за повишаване нивото и качеството на комуникация между мениджмънта и служителите, както и между различните отдели в дружеството и между компаниите на Групата Титан. Те поискаха да научат повече за бизнес целите и приоритетите на Титан България и на Групата Титан.

На 2 юни в хотел Хилтън, поканихме нашите мениджъри и ключови служители на комуникационна среща. Основната й цел беше да бъдат представени приоритетите, предизвикателствата и новите проекти, които ще се реализират в Група Титан.

Вдъхновяващо начало беше поставено от филм с мотивираща реч на Марк Галахар, известен мениджър във Формула 1. Важен акцент в програма на срещата бяха приоритетите в областта на осигуряването на Здравословни и безопасни условия на труд, представени от г-жа Виолета Василева, мениджър „Здраве и Безопасност”.

За историята на технологията в производството на цимент говори Милен Станоев, директор на завода. Той очерта основните моменти за бъдещото развитие на технологията за производство и типовете цимент. Вторият акцент в презентацията бяха начините за намаляване на консумираните в производството топлинна и електрическа енергия. Представени бяха и най-добрите практики в Германия за използване на алтернативни горива, като се направи сравнение с настоящите резултати на завода в Златна Панега. Засегната бе и темата за въглеродния двуокис като глобално предизвикателство и начините за намаляване на емисиите в циментовото производство, а също и за бъдещото предизвикателство за улавянето на СО2 емисиите и използването им в иновативни проекти.

Срещата продължи с презентация на г-н Александър Чакмаков, Генерален директор на Титан България, за пазарните тенденции и предизвикателства в индустрията. Финансовите резултати на Групата Титан и тези на Титан България бяха представени от Финансовия и административен директор, Бисер Досев.

Дискусия провокира представената от началник отдел „Опазване на околната среда” Екатерина Шилеграска, тема, която говори за предизвикателствата, свързани с промените в климата, пред които се изправят циментовите производители в ЕС, и готовността на компанията да се справи с тях. Завършихме с презентация на Люба Никифорова, експерт „Бизнес развитие”, която очерта общата идея за Корпоративна Социална Отговорност, приложението й в циментовата индустрия като цяло и в оперативната работа на Титан България. Бяха описани накратко съществуващите инициативи за устойчиво развитие на компанията и плановете за бъдеща работа по структурирането и прилагането в района на Златна Панега на реализирания от Титан Косово проект за развитие на агро микро-бизнес LAB.

Тази първа комуникационна среща поставя началото на цикъл от подобни събития, с които целим, да постигнем подобряване на ангажираността на служителите, да работим с ясни, общи цели и да вървим заедно по пътя за повишаване на бизнес постиженията на компанията.

Вдъхновяващо начало беше поставено от филм с мотивираща реч на Марк Галахар, известен мениджър във Формула 1.12.05.2016Конкурс за пано "Осинови река"
Конкурс за пано "Осинови река"

Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески биомониторинг на река Златна Панега - Осинови река.

Жури от представители на организациите партньори по проекта ще присъди наградите на конкурса пано "ОСИНОВИ РЕКА". Право на учасие имат деца от 8 до 18 години.

Показване на резултати от (26 - 30). Общо записи (99), общо страници (20).
Горе