Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

Годишен доклад 2017

Годишният доклад за 2017-та година на ТИТАН България представя бизнес постиженията на компанията по един завършен и балансиран начин, отговарящ на очакванията на акционери, партньори и общество.

Годишен доклад 2014

През месец май 2014 г. се навършиха 10 години от присъединяването на „Златна Панега Цимент” АД към Група ТИТАН. Тази годишнина се превърна в повод да представим първия изчерпателен интегриран Годишен доклад на „Златна Панега Цимент” АД.

30.09.2016Новини по Проект “Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески био-мониторинг на река Златна Панега - Осинови река”
Новини по Проект “Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески био-мониторинг на река Златна Панега - Осинови река”

На 9 май 2016 г. в рамките на проект „Осинови река” в завода на „Златна Панега Цимент АД бе проведено първото обучение на учители от ПГСС, гр. Луковит, ОУ „Л. Каравелов”, с. Златна Панега и ОУ „Христо Ботев”, с. Румянцево. На обучението присъстваха още експерти от РИМ Плевен, служители на Златна Панега Цимент АД, както и представители на РЕЦ - България – бенефициент по проекта.

По време на обучението на учителите бе представено съдържанието на Образователната програма за опазване на околната среда и методология за мониторинг на води и биологично разнообразие както и методиката за доброволчески мониторинг. Обсъдени бяха предложените индикаторни видове, медотите за наблюдение и тяхното приложение от учениците в пилотните училища, които ще извършват доброволческия мониторинг на води и биологично разнообразие.

След приключване на теоретичната част от обучението на учителите групата излезе на терен, за да обходи местата по течението на р. Златана Панега, избрани за провеждане на доброволческия мониторинг от учениците.

На терен бяха тествани уредите за измерване на качеството на водите, закупени в рамките на проекта, както и протоколите за миниторинг. Всички учители придобиха умения да работят с обрудването и протоколите, които да приложат при работата с учениците по време на провеждане на доброволчески мониторинг.

В рамките на обучението беше представен и разработения, в рамките а проект „Осинови река”, интернет сайт – www.adopttheriver.eu

На страницата на сайта е предвиден модул за доброволчески монитоинг на качеството на водитеи билогичното крайречно разнообразие на р. Златна Панега. В този модул ще се въвеждат полевите протоколи от наблюденията на учениците, данните ще могат да се обобщават, да се извеждат тенденции и в бъдещ период да могат да се докладват към ИАОС, в рамките на Националната системата за доброволчески мониторинг.

30.09.2016Новини по Проект “Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески био-мониторинг на река Златна Панега - Осинови река”
Новини по Проект “Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески био-мониторинг на река Златна Панега - Осинови река”

Новини по Проект “Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески био-мониторинг на река Златна Панега - Осинови река”

Вторият етап от финалното събитие включваше посещение на ПГСС „Сергей Румянцев” гр. Луковит, където в актовата зала на гимназията се събраха близо 60 участници – представители на трите екологични клуба, РЕЦ- България, „Златна Панега цимент” АД, Регионален исторически музей (РИМ) – гр. Плевен, Офис за околна среда и обществено здраве, гр. Кйос, Исландия.

Срещата започна с ролева игра с казус, която накара децата да се замислят за това какво би било ако се построи ВЕЦ близо до реката. Децата бяха разделени на няколко групи – на еколозите, на местни жители, на учените и на бизнесмените. Всяка от групите представи становището си и защити тезата си.

След своеобразната игра с природозащитниците, срещата продължи с презентация на госта от Исландия, г-н Торстен Нарфасон , ръководител на Офис за околна среда и обществено здраве, гр. Кйос, Исландия, партньор по проекта. Г-н Нарфасон представи презентация за опита на страната му в областта на доброволческия мониторинг и дейности по опазване на околната среда, последва дискусия и различни въпроси.

Минути след това се проведе и конкурсът за пано "Осинови река". Всички деца се бяха постарали и изборът на журито беше труден, за това и те прецениха, че ще дадат поощряващи награди на всички участници в конкурса. На първо място бе наградено паното на Иво Ивайлов от ОУ "Любен Каравелов" с. Златна Панега. Той получи като награда цифров фотоапарат, второ място взе група "Природа" от ОУ "Любен Каравелов", с. Златна Панега, за което получи бинокъл, а трето място взе група "Видрите" отново от село Румянцево. Те получиха определител за птици и екскурзия до РИМ- гр. Плевен. Всички участниците в конкурса получиха тефтери, химикали и карти за игра.

Срещата завърши като учениците получиха грамоти за участие в мониторинг на води и биоразнообразие, а учителите им - сертификат за обучение. В рамките на проекта бяха закупени и раздадени и куфарчета с оборудване за провеждането на наблюдение на качеството и състоянието на водата на р. Златна Панега.

30.09.2016Проект “Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески био-мониторинг на река Златна панега - Осинови река”
Проект “Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески био-мониторинг на река Златна панега - Осинови река”

Проект “Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески био-мониторинг на река Златна панега - Осинови
река” се изпълнява от Регионален екологичен център за централна и Източна Европа – клон България, с партньори Златна Панега Цимент АД, Регионален исторически музей,

Професионална гимназия за селско стопанство „Сергей Румянцев“ и Офис за околна среда и обществено здраве, Кйос, Исландия. Предоставената безвъзмездна помощ е в размер от 20 804 евро, а общата стойност на проекта възлиза на 21 702 евро. В резултат от проекта беше създадена пилотна образователна програма и повишаване на осведомеността относно екологичното състояние на реките, разположени в близост до промишлени предприятия чрез включването на ученици в доброволен мониторинг и опазващи дейности, използването на нови форми на сътрудничество на местно равнище. Създадена беше интернет страница http://adopttheriver.eu/, в която ще бъдат регистрирани резултатите от доброволческия мониторинг.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми” към Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство. Повече информация за програмата можете да откриете на: http://www.bg03.moew.government.bg/

12.09.2016Театрално представление в Ябланица
Театрално представление в Ябланица

На 30 май 2016 г. по покана на „Златна Панега Цимент“ АД в Народно читалище „Наука“ в град Ябланица гостува театрална формация „Мелпомена“. Актьорите от „Мелпомена“ - Любо Нейков, Елена Петрова, Мирослав Косев, Мария Статулова, Стефан Рядков и Светлана Бонин, изиграха пред развълнуваната публика спектакъла „Големанов“. Пиесата, осмиваща остро нашето политическо общество, е най-обичаното от произведенията на изтъкнатия български комедиограф Ст. Л. Костов. Мероприятието е част от културната програма на „Златна Панега Цимент“ АД, организирана за служителите на компанията и техните семейства.

Превъплъщението на Любо Нейков в гротесковия образ на Големанов, вманиаченият кандидат за министерско кресло, разсмя до сълзи и вдигна на крака зрителите в препълнената зала на читалището. След бурни аплодисменти на финала беше поднесена кошница с цветя и букети за всички актьори. Преди да се отправят към организирания от „Златна Панега Цимент“ АД автобусен транспорт до домовете си, служителите и техните близки споделиха вълнението си и очакването за следващото културно събитие, организирано от компанията.

23.08.2016Първи юни – един вълшебен ден за децата в Ябланица
Първи юни – един вълшебен ден за децата в Ябланица

Тази година на 1 юни с помощта на „Златна Панега Цимент“ АД бе организиран един по-различен Ден на детето в община Ябланица. На състоялото се по случай празника тържество в детска градина „Райна Княгиня“ - град Ябланица, присъстваха и деца от филиалите в с. Златна Панега, с. Брестница и с. Добревци. За среща с тях беше поканена Милена Димова – журналист и автор на литература за деца, известна още като Феята на приказките сред малките читатели. Детската писателка отведе малчуганите на пътешествие във вълшебния свят на приказките като представи с приказен спектакъл своята детска книга – „На гости на дъгата“. Децата разбраха за силата на цветовете и вълшебното Цветно момченце, което живее в сърцето на дъгата и върши чудеса за тези, които вярват в тях. Те направиха и вълшебство в края на спектакъла, когато заедно с писателката изпратиха своето послание в света на приказките с думите: „Вярваме в чудеса, защото ги познаваме”.

Малките възпитаници за първи път се срещнаха с детски автор, разбраха как се раждат приказките, а Милена Димова им обеща да им гостува отново през септември и да им разкаже за добрите храни със своята приказка „Лакомникът“.

Титан България и авторката ще продължат да даряват вълшебство на децата и в следващи инициативи. Милена Димова ще посади заедно с децата цветни градинки и малки зеленчукови лехички, за да им покаже, че всяко нещо, което е създадено, целунато, обгрижено, възпитано с любов, е обречено на успех във времето.

Като спомен от прекрасния ден на раздяла писателката подари на всяко дете по една от своите книжки, средствата за които бяха осигурени от „Златна Панега Цимент“ АД. От срещата си с Милена Димова бяха изключително щастливи и развълнувани не само децата, но и възрастните в община Ябланица. Голяма изненада за Феята на приказките бе срещата с най-възрастната детска учителка в града, г-жа Давидова, която дойде специално за литературния приказен спектакъл и подари на авторката огромен букет с дъхави божури, набрани от градината ѝ с благодарност и вяра, че ще им гостува отново.

Показване на резултати от (16 - 20). Общо записи (97), общо страници (20).
Горе