Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

Годишен доклад 2018

Годишният доклад за 2018-та година на ТИТАН България представя бизнес постиженията на компанията по един завършен и балансиран начин, отговарящ на очакванията на акционери, партньори и общество.

03.09.2012International CEMENT REVIEW
International CEMENT REVIEW

SEPTEMBER 2012

International CEMENT REVIEW

Zlatna's alternative

21.05.2012Пролетно почистване
Пролетно почистване

На 27.04.2012г. за поредна година „Златна Панега Цимент” АД организира доброволна акция за почистване в района на завода, както и в някои от близките населени места. Акцията обхвана и защитената територия „Глава Панега”, където освен, че бяха събрани битовите и строителните отпадъци, бяха възстановени и пътеките около извора.

В акцията по почистването се включиха 80 доброволци - служители на „Златна Панега Цимент” АД и на някои от фирмите, работещи на територията на завода.

Отпадъците се събираха разделно на горими (хартия, пластмасови опаковки, текстил) и негорими (стъкло, строителни отпадъци, метали). Горимите отпадъци бяха транспортирани до шредиращата инсталация на завода, след което бяха оползотворени като алтернативно гориво при производството на клинкер.

В резултат от инициативата бяха събрани 4 тона горими отпадъци, които спестиха 2 тона въглероден двуокис и 2 тона невъзобновими природни горива.

20.12.2011Преместване на защитен вид Есенен Спиралник (Spiranthes spyralis)
Преместване на защитен вид Есенен Спиралник (Spiranthes spyralis)

Във връзка със стратегията на групата Титан за Корпоративната Социална Отговорност и следвайки фирмената политика и План за опазване и увеличаване на биоразнообразието в района, ръководството на Златна Панега Цимент предприе следните действия за опазване на вид от местната флора (вид орхидея), имащ статус на защитен с опасност от унищожаване на местообитанията му – Есенен Спиралник (Spiranthes spyralis).

Беше взето решение индивидите Есенен Спиралник, които са разположени на места, в сега съществуващата кариера „Златна Панега”, които в бъдеще ще бъдат експлоатирани, да бъдат преместени на места с подходящи за целта условия, където не се планират бъдещи дейности.

В тази връзка служителите на Златна Панега Цимент бяха поканени да участват в преместването на орхидеята, което се състоя на 30 ноември 2011г. В преместването се включиха около 20 човека от персонала на компанията.

Доброволците бяха разделени в две групи, всяка от които обходи по два маршрута, по които бяха регистрирани индивиди от този вид. Всеки човек имаше инструмент, с който да изважда орхидеите, без да уврежда кореновата им система, след това ги поставяше в плик, а в последствие бяха засадени на избраните за целта мяста.

Преместването на Есенния Спиралник беше ръководено от специалист по орхидеи от Българска Академия на Науките и наблюдавано от експерт от Регионалната Инспекция по Околна Среда и Води – Плевен.

05.10.2011Интервю на John Anagnostou - Директор завод, на тема Sustainability за списание SEENews Top 100

„Титан Златна Панега” използва алтернативни горива и добавки, за да намали въглеродния си отпечатък

От екип на SeeNews

28.06.2011Инициатива за почистване на крайпътните отбивки около Златна Панега
Инициатива за почистване на крайпътните отбивки около Златна Панега

На 17.06.2011 работници и служители от Златна Панега цимент АД, хора от временната заетост на община Ябланица и доброволци - от общинския център и от селата Златна Панега и Брестница почистиха осем крайпътни отбивки и ги направиха привлекателни за кратък отдих на пътуващите.

Кратък филмов материал от събитието

Показване на резултати от (91 - 95). Общо записи (100), общо страници (20).
Горе